Găsește școala ta

Liceul Teoretic Rublenița

Rublenița, Soroca  Republica Moldova
023093607

Vezi analiza independentă a bugetului sau studiază mini ghidul

Descarcă analiza bugetului

Distribuie în rețelele de socializare bugetul școlii:

La momentul publicării, datele pot conține inexactități sau nu au fost actualizate. Sursa datelor SIME.

327 Elevi
20 Elevi pe clasă
39 Cadre didactice
8 Elevi / cadru didactic

Nota medie examene absolvire

6.36 BAC

Nivelul de calificare a cadrelor didactice

S
0,0% Grad didactic Superior
I
7.7% Grad didactic I
II
51.3% Grad didactic II
-
41% Fără grad didactic

Bugetul


Bugetul școlii în anul bugetar 2015 (MLN. LEI)


3.68
2% Energie electrică
1% Reparații curente
9357.4 lei Cheltuieli per elev
5% Încălzire
0% Formarea profesionala
95% Executare buget
1% Rechizite de birou
5% Cheltuieli capitale
73% Pondere salarii
* dacă nu coincide cu limba română
** dacă nu coincide cu limba de instruire

Performanța școlară

Rata de promovare a examenului de bacalaureat
Nota medie la
examenul de
bacalaureat
Nota medie la
examenul de absolvire
a gimnaziului
Nota medie la
evaluările finale din
învățămîntul primar
Matematică
Limba română
Limba de instruire*
Limba maternă**
Limba engleză
Limba franceză
Limba germană
Limba rusă
Limba spaniolă

Chestionare

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
75%
Nu
0%
Nu știu
25%

Ușor de înțeles

Da
100%
Nu
0%
Nu știu
0%

Frecvente

Da
0%
Nu
75%
Nu știu
25%

Ușor de verificat

Da
75%
Nu
0%
Nu știu
25%

Răspund necesităților mele

Da
75%
Nu
0%
Nu știu
25%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
100%
Nu
0%
Nu știu
0%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
0%
Nu
75%
Nu știu
25%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
75%
Nu
25%
Nu știu
0%

Taxe de școlarizare

Da
0%
Nu
75%
Nu știu
25%

Organizații donatoare

Da
0%
Nu
75%
Nu știu
25%

Organizații donatoare

Da
0%
Nu
100%
Nu știu
0%

Altele

Da
0%
Nu
75%
Nu știu
25%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
0%
Da, copii ale bonurilor fiscale
0%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
50%
Nu
50%
Altele (Vă rugăm, precizați)
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
0%
Necesar într-o anumită măsură
75%
Nu este necesar
25%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
0%
Necesar într-o anumită măsură
0%
Nu este necesar
100%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
0%
Necesar într-o anumită măsură
75%
Nu este necesar
25%

Sălile de informatică

Foarte necesar
25%
Necesar într-o anumită măsură
75%
Nu este necesar
0%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
0%
Necesar într-o anumită măsură
75%
Nu este necesar
25%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
50%
Necesar într-o anumită măsură
50%
Nu este necesar
0%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
100%
Necesar într-o anumită măsură
0%
Nu este necesar
0%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
50%
Necesar într-o anumită măsură
0%
Nu este necesar
50%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
25%
Necesar într-o anumită măsură
0%
Nu este necesar
75%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
25%
Necesar într-o anumită măsură
0%
Nu este necesar
75%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
50%
Necesar într-o anumită măsură
25%
Nu este necesar
25%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
0%
Necesar într-o anumită măsură
0%
Nu este necesar
100%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
75%
Mediu
25%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
25%
Mediu
75%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
100%
Mediu
0%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
50%
Mediu
25%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
25%

Programul extra curricular al școlii

Bine
75%
Mediu
0%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
25%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
0%
Mediu
75%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
25%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
0%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
50%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
100%
Mediu
0%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Performanța Managementului Resurselor

Gestionarea bugetului școlii

Bine
36%
Mediu
27%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
36%

Informarea despre cheltuieli

Bine
18%
Mediu
55%
Nesatisfăcător
18%
Fără răspuns
9%

Frecvente

Bine
36%
Mediu
45%
Nesatisfăcător
9%
Fără răspuns
9%

Ponderea salariilor și cheltuielilor administrative vs necesitățile curriculare

Bine
18%
Mediu
18%
Nesatisfăcător
36%
Fără răspuns
27%

Politicile școlii cu privire la buget si cheltuieli

Bine
27%
Mediu
27%
Nesatisfăcător
18%
Fără răspuns
27%

Calitatea educației

Performanța curriculară generală a școlii

Bine
9%
Mediu
91%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Instruirea și stimularea profesorilor

Bine
0%
Mediu
64%
Nesatisfăcător
36%
Fără răspuns
0%

Calitatea manualelor și materialelor didactice

Bine
18%
Mediu
55%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Atenția acordată elevilor cu necesități speciale

Bine
18%
Mediu
82%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Atenția acordată elevilor care aparțin minorităților

Bine
9%
Mediu
91%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Utilizarea tehnologiilor informaționale în educație

Bine
9%
Mediu
64%
Nesatisfăcător
27%
Fără răspuns
0%

Gradul de deschidere al școlii

Sistemul informațional al școlii în promovarea serviciilor pe care le oferă

Bine
27%
Mediu
64%
Nesatisfăcător
9%
Fără răspuns
0%

Pregătirea spațiilor pentru elevi, dar și evenimente cu părinții

Bine
18%
Mediu
82%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Pregătirea spațiilor pentru participarea comunității

Bine
36%
Mediu
55%
Nesatisfăcător
9%
Fără răspuns
0%

Solicitarea opiniilor despre prioritățile de dezvoltare a școlii

Bine
18%
Mediu
64%
Nesatisfăcător
9%
Fără răspuns
9%

Soluționarea plângerilor/solicitărilor

Bine
9%
Mediu
82%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Performanța generală

Promovează mecanismele de participare

Da
100%
Nu
0%
Nu știu
0%

Implementează mecanisme de răspundere

Da
64%
Nu
36%
Nu știu
0%

Oferă informații în mod prompt, într-un mod eficace și continuu

Da
73%
Nu
27%
Nu știu
0%

Cele mai importante sectoare ale școlii care necesită îmbunătățiri immediate

Administrarea bugetului
64%
Mecanismele de responsabilizare (audierile publice, solicitarea feedback-ului)
36%
Modul de răspuns la comentariile utilizatorilor (elevi, părinți)
64%
Modalitățile de informare a publicului
82%
Instruirea și motivarea profesorilor
27%
Îmbunătățirea curriculei
27%

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
64%
Nu
8%
Nu știu
28%

Ușor de înțeles

Da
42%
Nu
13%
Nu știu
45%

Frecvente

Da
31%
Nu
22%
Nu știu
47%

Ușor de verificat

Da
31%
Nu
16%
Nu știu
52%

Răspund necesităților mele

Da
36%
Nu
14%
Nu știu
50%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
29%
Nu
36%
Nu știu
35%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
41%
Nu
29%
Nu știu
30%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
56%
Nu
17%
Nu știu
27%

Taxe de școlarizare

Da
23%
Nu
29%
Nu știu
48%

Organizații donatoare

Da
34%
Nu
16%
Nu știu
50%

Organizații donatoare

Da
10%
Nu
15%
Nu știu
74%

Altele

Da
8%
Nu
23%
Nu știu
69%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
23%
Da, copii ale bonurilor fiscale
3%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
12%
Nu
60%
Altele (Vă rugăm, precizați)
1%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
19%
Necesar într-o anumită măsură
70%
Nu este necesar
12%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
30%
Necesar într-o anumită măsură
51%
Nu este necesar
19%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
30%
Necesar într-o anumită măsură
55%
Nu este necesar
15%

Sălile de informatică

Foarte necesar
63%
Necesar într-o anumită măsură
23%
Nu este necesar
14%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
34%
Necesar într-o anumită măsură
44%
Nu este necesar
22%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
33%
Necesar într-o anumită măsură
48%
Nu este necesar
20%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
79%
Necesar într-o anumită măsură
17%
Nu este necesar
3%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
85%
Necesar într-o anumită măsură
9%
Nu este necesar
6%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
56%
Necesar într-o anumită măsură
30%
Nu este necesar
14%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
37%
Necesar într-o anumită măsură
42%
Nu este necesar
21%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
60%
Necesar într-o anumită măsură
22%
Nu este necesar
17%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
2%
Necesar într-o anumită măsură
5%
Nu este necesar
93%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
52%
Mediu
37%
Nesatisfăcător
1%
Nu știu
9%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
47%
Mediu
49%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
1%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
56%
Mediu
26%
Nesatisfăcător
1%
Nu știu
17%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
34%
Mediu
19%
Nesatisfăcător
1%
Nu știu
47%

Programul extra curricular al școlii

Bine
45%
Mediu
22%
Nesatisfăcător
6%
Nu știu
27%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
33%
Mediu
34%
Nesatisfăcător
15%
Nu știu
19%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
17%
Mediu
26%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
53%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
73%
Mediu
27%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Cum ați evalua...?

Performanța școlii în realizarea curriculei generale

Bine
100%
Mediu
0%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Calitatea manualelor oferite de școală

Bine
60%
Mediu
40%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor cu necesități speciale

Bine
60%
Mediu
40%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
0%
Mediu
40%
Nesatisfăcător
60%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
40%
Mediu
60%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
20%
Mediu
40%
Nesatisfăcător
20%
Nu știu
20%

Utilizarea bugetului școlii ca răspuns la necesitățile școlii

Bine
80%
Mediu
20%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
60%
Necesar într-o anumită măsură
40%
Nu este necesar
0%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
80%
Necesar într-o anumită măsură
20%
Nu este necesar
0%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
100%
Necesar într-o anumită măsură
0%
Nu este necesar
0%

Sălile de informatică

Foarte necesar
100%
Necesar într-o anumită măsură
0%
Nu este necesar
0%

Sistemele de prezentare a comentariilor de către utilizatori

Foarte necesar
20%
Necesar într-o anumită măsură
80%
Nu este necesar
0%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
20%
Necesar într-o anumită măsură
80%
Nu este necesar
0%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
100%
Necesar într-o anumită măsură
0%
Nu este necesar
0%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
80%
Necesar într-o anumită măsură
20%
Nu este necesar
0%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
100%
Necesar într-o anumită măsură
0%
Nu este necesar
0%

Altele comentarii

Nu sunt

Cum ați defini informațiile despre buget pe care le oferiți elevilor, părinților și altor părți interesate?

Sunt accesibile?

da

Sunt ușor de înțeles?

nu

Sunt frecvente?

da

Sunt verificabile?

da

Răspund necesităților beneficiarilor?

Nu știu

Ce mijloace folosiți pentru diseminarea și publicarea informațiilor?

Panoul informativ din incinta școlii

da

Pagina web

nu

E-mail

nu

Ziarul local

nu

Postul local de radio sau TV

nu

Adunări

da

Ce fel de informații publicați pentru informarea elevilor, părinților, și altor părți interesate?

Date despre executarea acestuia, însoțite de o scurtă notă explicativă

Semi-anual

Performanța elevilor și a profesorilor

Anual

Anunțuri despre consultaţii privind prioritățile școlii

Nu publicăm acest tip de informații

Servicii speciale pentru elevii cu necesități speciale

Anual

Elaborarea programului curricular și extra-curricular

Anual

Promovați și invitați actorii interesați în domeniul educației la adunările din școală?

Profesorii și personalul administrativ

da

Elevii și părinţii

da

Consiliul Local și Administraţia publică locală

da

Reprezentanții sectorului privat și organizațiile societății civile

da

Promovați participarea comunității în procesul de elaborare a bugetului și gestionarea școlii?

Organizarea de audieri publice privind planificarea bugetului școlii

da

Adunări publice pentru discutarea planificării bugetului școlii

nu

Organizarea adunărilor cu părinții și profesorii pentru discutarea procesului de planificare a bugetului școlii

da

Comentarii