Găsește școala ta

Liceul Teoretic Sculeni

Ion Creangă 3, Sculeni, Ungheni  Republica Moldova
023663266

Vezi analiza independentă a bugetului sau studiază mini ghidul

Descarcă analiza bugetului

Distribuie în rețelele de socializare bugetul școlii:

La momentul publicării, datele pot conține inexactități sau nu au fost actualizate. Sursa datelor SIME.

578 Elevi
24 Elevi pe clasă
47 Cadre didactice
11 Elevi / cadru didactic

Nota medie examene absolvire

6.24 BAC

Nivelul de calificare a cadrelor didactice

S
0,0% Grad didactic Superior
I
0.0% Grad didactic I
II
66% Grad didactic II
-
34% Fără grad didactic

Bugetul


Bugetul școlii în anul bugetar 2015 (MLN. LEI)


6.17
2% Energie electrică
0% Reparații curente
8417.8 lei Cheltuieli per elev
0.0% Încălzire
0.0% Formarea profesionala
94% Executare buget
1% Rechizite de birou
3% Cheltuieli capitale
80% Pondere salarii
* dacă nu coincide cu limba română
** dacă nu coincide cu limba de instruire

Performanța școlară

Rata de promovare a examenului de bacalaureat
Nota medie la
examenul de
bacalaureat
Nota medie la
examenul de absolvire
a gimnaziului
Nota medie la
evaluările finale din
învățămîntul primar
Matematică
7.5
8.3
Limba română
7.5
8.1
Limba de instruire*
Limba maternă**
Limba engleză
Limba franceză
Limba germană
Limba rusă
Limba spaniolă

Chestionare

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
78%
Nu
13%
Nu știu
19%

Ușor de înțeles

Da
62%
Nu
26%
Nu știu
12%

Frecvente

Da
59%
Nu
24%
Nu știu
17%

Ușor de verificat

Da
59%
Nu
22%
Nu știu
18%

Răspund necesităților mele

Da
66%
Nu
15%
Nu știu
19%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
50%
Nu
26%
Nu știu
24%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
42%
Nu
30%
Nu știu
29%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
81%
Nu
7%
Nu știu
12%

Taxe de școlarizare

Da
16%
Nu
56%
Nu știu
29%

Organizații donatoare

Da
40%
Nu
29%
Nu știu
31%

Organizații donatoare

Da
59%
Nu
12%
Nu știu
29%

Altele

Da
4%
Nu
32%
Nu știu
64%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
53%
Da, copii ale bonurilor fiscale
14%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
6%
Nu
20%
Altele (Vă rugăm, precizați)
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
20%
Necesar într-o anumită măsură
61%
Nu este necesar
19%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
15%
Necesar într-o anumită măsură
75%
Nu este necesar
10%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
19%
Necesar într-o anumită măsură
57%
Nu este necesar
25%

Sălile de informatică

Foarte necesar
84%
Necesar într-o anumită măsură
11%
Nu este necesar
4%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
18%
Necesar într-o anumită măsură
73%
Nu este necesar
9%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
18%
Necesar într-o anumită măsură
67%
Nu este necesar
14%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
83%
Necesar într-o anumită măsură
11%
Nu este necesar
5%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
77%
Necesar într-o anumită măsură
17%
Nu este necesar
7%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
60%
Necesar într-o anumită măsură
34%
Nu este necesar
6%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
46%
Necesar într-o anumită măsură
40%
Nu este necesar
14%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
63%
Necesar într-o anumită măsură
31%
Nu este necesar
6%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
10%
Necesar într-o anumită măsură
26%
Nu este necesar
64%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
56%
Mediu
38%
Nesatisfăcător
1%
Nu știu
5%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
54%
Mediu
39%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
5%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
66%
Mediu
23%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
8%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
70%
Mediu
20%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
7%

Programul extra curricular al școlii

Bine
70%
Mediu
20%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
8%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
50%
Mediu
41%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
6%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
52%
Mediu
18%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
27%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
85%
Mediu
11%
Nesatisfăcător
5%
Nu știu
0%

Performanța Managementului Resurselor

Gestionarea bugetului școlii

Bine
55%
Mediu
41%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
3%

Informarea despre cheltuieli

Bine
38%
Mediu
59%
Nesatisfăcător
3%
Fără răspuns
0%

Frecvente

Bine
59%
Mediu
38%
Nesatisfăcător
9%
Fără răspuns
0%

Ponderea salariilor și cheltuielilor administrative vs necesitățile curriculare

Bine
28%
Mediu
66%
Nesatisfăcător
7%
Fără răspuns
0%

Politicile școlii cu privire la buget si cheltuieli

Bine
38%
Mediu
59%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
3%

Calitatea educației

Performanța curriculară generală a școlii

Bine
31%
Mediu
66%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
3%

Instruirea și stimularea profesorilor

Bine
45%
Mediu
48%
Nesatisfăcător
7%
Fără răspuns
0%

Calitatea manualelor și materialelor didactice

Bine
24%
Mediu
69%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Atenția acordată elevilor cu necesități speciale

Bine
59%
Mediu
41%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Atenția acordată elevilor care aparțin minorităților

Bine
52%
Mediu
45%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Utilizarea tehnologiilor informaționale în educație

Bine
41%
Mediu
52%
Nesatisfăcător
3%
Fără răspuns
3%

Gradul de deschidere al școlii

Sistemul informațional al școlii în promovarea serviciilor pe care le oferă

Bine
38%
Mediu
62%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Pregătirea spațiilor pentru elevi, dar și evenimente cu părinții

Bine
86%
Mediu
14%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Pregătirea spațiilor pentru participarea comunității

Bine
72%
Mediu
24%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
3%

Solicitarea opiniilor despre prioritățile de dezvoltare a școlii

Bine
45%
Mediu
48%
Nesatisfăcător
3%
Fără răspuns
3%

Soluționarea plângerilor/solicitărilor

Bine
38%
Mediu
52%
Nesatisfăcător
7%
Fără răspuns
0%

Performanța generală

Promovează mecanismele de participare

Da
90%
Nu
0%
Nu știu
10%

Implementează mecanisme de răspundere

Da
79%
Nu
0%
Nu știu
21%

Oferă informații în mod prompt, într-un mod eficace și continuu

Da
90%
Nu
0%
Nu știu
10%

Cele mai importante sectoare ale școlii care necesită îmbunătățiri immediate

Administrarea bugetului
62%
Mecanismele de responsabilizare (audierile publice, solicitarea feedback-ului)
48%
Modul de răspuns la comentariile utilizatorilor (elevi, părinți)
52%
Modalitățile de informare a publicului
41%
Instruirea și motivarea profesorilor
45%
Îmbunătățirea curriculei
52%

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
70%
Nu
9%
Nu știu
21%

Ușor de înțeles

Da
70%
Nu
16%
Nu știu
14%

Frecvente

Da
42%
Nu
28%
Nu știu
30%

Ușor de verificat

Da
54%
Nu
13%
Nu știu
33%

Răspund necesităților mele

Da
56%
Nu
12%
Nu știu
32%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
33%
Nu
36%
Nu știu
31%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
42%
Nu
34%
Nu știu
24%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
76%
Nu
12%
Nu știu
12%

Taxe de școlarizare

Da
43%
Nu
32%
Nu știu
25%

Organizații donatoare

Da
41%
Nu
12%
Nu știu
48%

Organizații donatoare

Da
23%
Nu
7%
Nu știu
70%

Altele

Da
5%
Nu
17%
Nu știu
78%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
43%
Da, copii ale bonurilor fiscale
5%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
9%
Nu
27%
Altele (Vă rugăm, precizați)
17%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
30%
Necesar într-o anumită măsură
59%
Nu este necesar
10%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
33%
Necesar într-o anumită măsură
55%
Nu este necesar
11%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
23%
Necesar într-o anumită măsură
55%
Nu este necesar
21%

Sălile de informatică

Foarte necesar
71%
Necesar într-o anumită măsură
23%
Nu este necesar
5%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
19%
Necesar într-o anumită măsură
66%
Nu este necesar
15%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
23%
Necesar într-o anumită măsură
56%
Nu este necesar
20%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
64%
Necesar într-o anumită măsură
29%
Nu este necesar
7%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
70%
Necesar într-o anumită măsură
25%
Nu este necesar
5%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
60%
Necesar într-o anumită măsură
33%
Nu este necesar
8%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
34%
Necesar într-o anumită măsură
56%
Nu este necesar
10%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
67%
Necesar într-o anumită măsură
26%
Nu este necesar
8%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
5%
Necesar într-o anumită măsură
47%
Nu este necesar
48%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
40%
Mediu
49%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
8%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
36%
Mediu
58%
Nesatisfăcător
4%
Nu știu
3%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
52%
Mediu
25%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
17%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
57%
Mediu
19%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
22%

Programul extra curricular al școlii

Bine
45%
Mediu
35%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
19%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
30%
Mediu
45%
Nesatisfăcător
13%
Nu știu
12%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
28%
Mediu
35%
Nesatisfăcător
4%
Nu știu
33%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
74%
Mediu
25%
Nesatisfăcător
1%
Nu știu
0%

Cum ați evalua...?

Performanța școlii în realizarea curriculei generale

Bine
30%
Mediu
70%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Calitatea manualelor oferite de școală

Bine
19%
Mediu
78%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor cu necesități speciale

Bine
81%
Mediu
19%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
84%
Mediu
16%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
54%
Mediu
46%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
22%
Mediu
76%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
0%

Utilizarea bugetului școlii ca răspuns la necesitățile școlii

Bine
35%
Mediu
62%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
27%
Necesar într-o anumită măsură
70%
Nu este necesar
3%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
38%
Necesar într-o anumită măsură
62%
Nu este necesar
0%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
73%
Necesar într-o anumită măsură
27%
Nu este necesar
0%

Sălile de informatică

Foarte necesar
84%
Necesar într-o anumită măsură
16%
Nu este necesar
0%

Sistemele de prezentare a comentariilor de către utilizatori

Foarte necesar
27%
Necesar într-o anumită măsură
68%
Nu este necesar
5%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
24%
Necesar într-o anumită măsură
73%
Nu este necesar
3%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
84%
Necesar într-o anumită măsură
16%
Nu este necesar
0%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
84%
Necesar într-o anumită măsură
16%
Nu este necesar
0%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
38%
Necesar într-o anumită măsură
11%
Nu este necesar
51%

Altele comentarii

"Material didactic pentru clasele primare; Atelierul de educație tehnologică cu mașini de cusut și altele; Cabinete lingofonice, TIC; Costume naționale caracteristic zonei, cabinet dotat cu utilaje pentru educația tehnologică (aragaz, mașini de cusut.) Atelier dotat pentru educația tehnologică. Utilaje pentur cabinetul de arte muzicale si plastice, costume nationale ,,dotarea cu materiale necesare (birotica) Dotarea cabinetelor; Materiale didactice intuitive distributive; Renovarea terenului sportiv și a terenului de volei; Atelier pentru educația tehnologică; Dotarea cabinetului de informatică;"

Cum ați defini informațiile despre buget pe care le oferiți elevilor, părinților și altor părți interesate?

Sunt accesibile?

Da

Sunt ușor de înțeles?

Da

Sunt frecvente?

Da

Sunt verificabile?

Da

Răspund necesităților beneficiarilor?

Da

Ce mijloace folosiți pentru diseminarea și publicarea informațiilor?

Panoul informativ din incinta școlii

Da

Pagina web

Nu

E-mail

Nu

Ziarul local

Nu

Postul local de radio sau TV

Nu

Adunări

Da

Ce fel de informații publicați pentru informarea elevilor, părinților, și altor părți interesate?

Date despre executarea acestuia, însoțite de o scurtă notă explicativă

Semi-anual

Performanța elevilor și a profesorilor

Semi-anual

Anunțuri despre consultaţii privind prioritățile școlii

Semi-anual

Servicii speciale pentru elevii cu necesități speciale

Trimestrial

Elaborarea programului curricular și extra-curricular

Anual

Promovați și invitați actorii interesați în domeniul educației la adunările din școală?

Profesorii și personalul administrativ

Da

Elevii și părinţii

Da

Consiliul Local și Administraţia publică locală

Da

Reprezentanții sectorului privat și organizațiile societății civile

Da

Promovați participarea comunității în procesul de elaborare a bugetului și gestionarea școlii?

Organizarea de audieri publice privind planificarea bugetului școlii

Nu știu

Adunări publice pentru discutarea planificării bugetului școlii

Da

Organizarea adunărilor cu părinții și profesorii pentru discutarea procesului de planificare a bugetului școlii

Da

Comentarii