Găsește școala ta

Liceul Teoretic Universum

Ștefan cel Mare 30, Sărata Galbenă, Hâncești  Republica Moldova
026950561

Vezi analiza independentă a bugetului sau studiază mini ghidul

Descarcă analiza bugetului

Distribuie în rețelele de socializare bugetul școlii:

La momentul publicării, datele pot conține inexactități sau nu au fost actualizate. Sursa datelor SIME.

649 Elevi
24 Elevi pe clasă
42 Cadre didactice
13 Elevi / cadru didactic

Nota medie examene absolvire

6.68 BAC

Nivelul de calificare a cadrelor didactice

S
0,0% Grad didactic Superior
I
0.0% Grad didactic I
II
40.5% Grad didactic II
-
59.5% Fără grad didactic

Bugetul


Bugetul școlii în anul bugetar 2015 (MLN. LEI)


6.62
2% Energie electrică
2% Reparații curente
9026.1 lei Cheltuieli per elev
9% Încălzire
0% Formarea profesionala
84% Executare buget
4% Rechizite de birou
0% Cheltuieli capitale
68% Pondere salarii
* dacă nu coincide cu limba română
** dacă nu coincide cu limba de instruire

Performanța școlară

Rata de promovare a examenului de bacalaureat
Nota medie la
examenul de
bacalaureat
Nota medie la
examenul de absolvire
a gimnaziului
Nota medie la
evaluările finale din
învățămîntul primar
Matematică
100.0%
7
6.7
6.7
Limba română
100.0%
6.2
7
7.0
Limba de instruire*
100.0%
6.3
6.5
Limba maternă**
Limba engleză
6.6
Limba franceză
6
Limba germană
Limba rusă
Limba spaniolă

Chestionare

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
41%
Nu
24%
Nu știu
35%

Ușor de înțeles

Da
36%
Nu
33%
Nu știu
31%

Frecvente

Da
36%
Nu
31%
Nu știu
34%

Ușor de verificat

Da
28%
Nu
32%
Nu știu
40%

Răspund necesităților mele

Da
43%
Nu
16%
Nu știu
41%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
37%
Nu
38%
Nu știu
26%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
42%
Nu
30%
Nu știu
28%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
66%
Nu
18%
Nu știu
16%

Taxe de școlarizare

Da
28%
Nu
51%
Nu știu
21%

Organizații donatoare

Da
28%
Nu
24%
Nu știu
49%

Organizații donatoare

Da
36%
Nu
14%
Nu știu
51%

Altele

Da
19%
Nu
17%
Nu știu
64%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
22%
Da, copii ale bonurilor fiscale
1%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
17%
Nu
52%
Altele (Vă rugăm, precizați)
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
58%
Necesar într-o anumită măsură
33%
Nu este necesar
9%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
45%
Necesar într-o anumită măsură
43%
Nu este necesar
12%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
47%
Necesar într-o anumită măsură
31%
Nu este necesar
22%

Sălile de informatică

Foarte necesar
48%
Necesar într-o anumită măsură
31%
Nu este necesar
21%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
54%
Necesar într-o anumită măsură
29%
Nu este necesar
17%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
47%
Necesar într-o anumită măsură
35%
Nu este necesar
18%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
57%
Necesar într-o anumită măsură
27%
Nu este necesar
16%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
58%
Necesar într-o anumită măsură
32%
Nu este necesar
9%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
69%
Necesar într-o anumită măsură
21%
Nu este necesar
10%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
44%
Necesar într-o anumită măsură
39%
Nu este necesar
18%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
65%
Necesar într-o anumită măsură
26%
Nu este necesar
9%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
37%
Necesar într-o anumită măsură
29%
Nu este necesar
34%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
59%
Mediu
25%
Nesatisfăcător
7%
Nu știu
9%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
44%
Mediu
40%
Nesatisfăcător
11%
Nu știu
6%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
68%
Mediu
19%
Nesatisfăcător
6%
Nu știu
8%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
55%
Mediu
19%
Nesatisfăcător
6%
Nu știu
21%

Programul extra curricular al școlii

Bine
60%
Mediu
21%
Nesatisfăcător
6%
Nu știu
13%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
52%
Mediu
28%
Nesatisfăcător
9%
Nu știu
11%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
36%
Mediu
18%
Nesatisfăcător
7%
Nu știu
39%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
76%
Mediu
21%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
0%

Performanța Managementului Resurselor

Gestionarea bugetului școlii

Bine
55%
Mediu
45%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Informarea despre cheltuieli

Bine
45%
Mediu
45%
Nesatisfăcător
9%
Fără răspuns
0%

Frecvente

Bine
45%
Mediu
45%
Nesatisfăcător
9%
Fără răspuns
0%

Ponderea salariilor și cheltuielilor administrative vs necesitățile curriculare

Bine
55%
Mediu
45%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Politicile școlii cu privire la buget si cheltuieli

Bine
45%
Mediu
36%
Nesatisfăcător
18%
Fără răspuns
0%

Calitatea educației

Performanța curriculară generală a școlii

Bine
55%
Mediu
45%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Instruirea și stimularea profesorilor

Bine
64%
Mediu
27%
Nesatisfăcător
9%
Fără răspuns
0%

Calitatea manualelor și materialelor didactice

Bine
27%
Mediu
73%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Atenția acordată elevilor cu necesități speciale

Bine
45%
Mediu
55%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Atenția acordată elevilor care aparțin minorităților

Bine
55%
Mediu
36%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
9%

Utilizarea tehnologiilor informaționale în educație

Bine
45%
Mediu
55%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Gradul de deschidere al școlii

Sistemul informațional al școlii în promovarea serviciilor pe care le oferă

Bine
45%
Mediu
55%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Pregătirea spațiilor pentru elevi, dar și evenimente cu părinții

Bine
73%
Mediu
27%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Pregătirea spațiilor pentru participarea comunității

Bine
64%
Mediu
36%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Solicitarea opiniilor despre prioritățile de dezvoltare a școlii

Bine
64%
Mediu
36%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Soluționarea plângerilor/solicitărilor

Bine
55%
Mediu
45%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Performanța generală

Promovează mecanismele de participare

Da
73%
Nu
0%
Nu știu
27%

Implementează mecanisme de răspundere

Da
64%
Nu
0%
Nu știu
36%

Oferă informații în mod prompt, într-un mod eficace și continuu

Da
91%
Nu
0%
Nu știu
9%

Cele mai importante sectoare ale școlii care necesită îmbunătățiri immediate

Administrarea bugetului
82%
Mecanismele de responsabilizare (audierile publice, solicitarea feedback-ului)
45%
Modul de răspuns la comentariile utilizatorilor (elevi, părinți)
45%
Modalitățile de informare a publicului
45%
Instruirea și motivarea profesorilor
55%
Îmbunătățirea curriculei
27%

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
51%
Nu
19%
Nu știu
30%

Ușor de înțeles

Da
46%
Nu
29%
Nu știu
24%

Frecvente

Da
39%
Nu
29%
Nu știu
31%

Ușor de verificat

Da
51%
Nu
24%
Nu știu
25%

Răspund necesităților mele

Da
40%
Nu
20%
Nu știu
39%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
38%
Nu
42%
Nu știu
19%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
61%
Nu
30%
Nu știu
9%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
60%
Nu
30%
Nu știu
10%

Taxe de școlarizare

Da
8%
Nu
68%
Nu știu
24%

Organizații donatoare

Da
29%
Nu
22%
Nu știu
48%

Organizații donatoare

Da
38%
Nu
25%
Nu știu
36%

Altele

Da
7%
Nu
30%
Nu știu
63%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
44%
Da, copii ale bonurilor fiscale
2%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
31%
Nu
17%
Altele (Vă rugăm, precizați)
5%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
56%
Necesar într-o anumită măsură
39%
Nu este necesar
5%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
53%
Necesar într-o anumită măsură
44%
Nu este necesar
3%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
53%
Necesar într-o anumită măsură
38%
Nu este necesar
9%

Sălile de informatică

Foarte necesar
55%
Necesar într-o anumită măsură
39%
Nu este necesar
6%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
52%
Necesar într-o anumită măsură
37%
Nu este necesar
11%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
57%
Necesar într-o anumită măsură
37%
Nu este necesar
6%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
59%
Necesar într-o anumită măsură
32%
Nu este necesar
9%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
69%
Necesar într-o anumită măsură
22%
Nu este necesar
9%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
71%
Necesar într-o anumită măsură
21%
Nu este necesar
8%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
70%
Necesar într-o anumită măsură
26%
Nu este necesar
4%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
71%
Necesar într-o anumită măsură
19%
Nu este necesar
10%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
52%
Necesar într-o anumită măsură
28%
Nu este necesar
20%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
63%
Mediu
29%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
6%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
42%
Mediu
49%
Nesatisfăcător
5%
Nu știu
3%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
70%
Mediu
15%
Nesatisfăcător
10%
Nu știu
5%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
65%
Mediu
24%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
8%

Programul extra curricular al școlii

Bine
65%
Mediu
24%
Nesatisfăcător
4%
Nu știu
7%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
66%
Mediu
15%
Nesatisfăcător
11%
Nu știu
8%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
64%
Mediu
16%
Nesatisfăcător
7%
Nu știu
13%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
73%
Mediu
25%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
0%

Cum ați evalua...?

Performanța școlii în realizarea curriculei generale

Bine
50%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Calitatea manualelor oferite de școală

Bine
0%
Mediu
100%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor cu necesități speciale

Bine
100%
Mediu
0%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
0%
Mediu
100%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
50%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
50%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Utilizarea bugetului școlii ca răspuns la necesitățile școlii

Bine
0%
Mediu
100%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
0%
Necesar într-o anumită măsură
100%
Nu este necesar
0%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
0%
Necesar într-o anumită măsură
100%
Nu este necesar
0%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
100%
Necesar într-o anumită măsură
0%
Nu este necesar
0%

Sălile de informatică

Foarte necesar
50%
Necesar într-o anumită măsură
50%
Nu este necesar
0%

Sistemele de prezentare a comentariilor de către utilizatori

Foarte necesar
0%
Necesar într-o anumită măsură
50%
Nu este necesar
50%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
0%
Necesar într-o anumită măsură
100%
Nu este necesar
0%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
50%
Necesar într-o anumită măsură
50%
Nu este necesar
0%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
100%
Necesar într-o anumită măsură
0%
Nu este necesar
0%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
0%
Necesar într-o anumită măsură
0%
Nu este necesar
100%

Altele comentarii

Cum ați defini informațiile despre buget pe care le oferiți elevilor, părinților și altor părți interesate?

Sunt accesibile?

Da

Sunt ușor de înțeles?

Nu

Sunt frecvente?

Da

Sunt verificabile?

Nu știu

Răspund necesităților beneficiarilor?

Da

Ce mijloace folosiți pentru diseminarea și publicarea informațiilor?

Panoul informativ din incinta școlii

Nu

Pagina web

Da

E-mail

Da

Ziarul local

Da

Postul local de radio sau TV

Da

Adunări

Da

Ce fel de informații publicați pentru informarea elevilor, părinților, și altor părți interesate?

Date despre executarea acestuia, însoțite de o scurtă notă explicativă

Anual

Performanța elevilor și a profesorilor

Trimestrial

Anunțuri despre consultaţii privind prioritățile școlii

Lunar

Servicii speciale pentru elevii cu necesități speciale

Lunar

Elaborarea programului curricular și extra-curricular

Anual

Promovați și invitați actorii interesați în domeniul educației la adunările din școală?

Profesorii și personalul administrativ

Da

Elevii și părinţii

Da

Consiliul Local și Administraţia publică locală

Da

Reprezentanții sectorului privat și organizațiile societății civile

Nu

Promovați participarea comunității în procesul de elaborare a bugetului și gestionarea școlii?

Organizarea de audieri publice privind planificarea bugetului școlii

Nu

Adunări publice pentru discutarea planificării bugetului școlii

Nu

Organizarea adunărilor cu părinții și profesorii pentru discutarea procesului de planificare a bugetului școlii

Da

Comentarii