Găsește școala ta

Liceul Teoretic Mihai Eminescu

Mihai Eminescu, Crihana Veche, Cahul  Republica Moldova
029972216

Vezi analiza independentă a bugetului sau studiază mini ghidul

Descarcă analiza bugetului

Distribuie în rețelele de socializare bugetul școlii:

La momentul publicării, datele pot conține inexactități sau nu au fost actualizate. Sursa datelor SIME.

319 Elevi
19 Elevi pe clasă
37 Cadre didactice
8 Elevi / cadru didactic

Nota medie examene absolvire

5.38 BAC
7.19 Gimnaziu
7.94 Învăţământ primar

Nivelul de calificare a cadrelor didactice

S
2.7% Grad didactic Superior
I
5.4% Grad didactic I
II
56.8% Grad didactic II
-
35.1% Fără grad didactic

Bugetul


Bugetul școlii în anul bugetar 2015 (MLN. LEI)


2.35
1% Energie electrică
1% Reparații curente
10418.1 lei Cheltuieli per elev
4% Încălzire
0% Formarea profesionala
85% Executare buget
1.0% Rechizite de birou
11% Cheltuieli capitale
74% Pondere salarii
* dacă nu coincide cu limba română
** dacă nu coincide cu limba de instruire

Performanța școlară

Rata de promovare a examenului de bacalaureat
Nota medie la
examenul de
bacalaureat
Nota medie la
examenul de absolvire
a gimnaziului
Nota medie la
evaluările finale din
învățămîntul primar
Matematică
7.8
8.3
Limba română
8.0
8.4
Limba de instruire*
Limba maternă**
Limba engleză
Limba franceză
Limba germană
Limba rusă
Limba spaniolă

Chestionare

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
37%
Nu
27%
Nu știu
36%

Ușor de înțeles

Da
45%
Nu
21%
Nu știu
34%

Frecvente

Da
27%
Nu
31%
Nu știu
41%

Ușor de verificat

Da
32%
Nu
27%
Nu știu
41%

Răspund necesităților mele

Da
41%
Nu
23%
Nu știu
36%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
24%
Nu
26%
Nu știu
50%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
45%
Nu
27%
Nu știu
27%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
42%
Nu
33%
Nu știu
25%

Taxe de școlarizare

Da
27%
Nu
38%
Nu știu
34%

Organizații donatoare

Da
22%
Nu
34%
Nu știu
44%

Organizații donatoare

Da
15%
Nu
32%
Nu știu
53%

Altele

Da
10%
Nu
37%
Nu știu
54%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
12%
Da, copii ale bonurilor fiscale
1%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
10%
Nu
69%
Altele (Vă rugăm, precizați)
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
41%
Necesar într-o anumită măsură
46%
Nu este necesar
13%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
46%
Necesar într-o anumită măsură
42%
Nu este necesar
12%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
48%
Necesar într-o anumită măsură
27%
Nu este necesar
25%

Sălile de informatică

Foarte necesar
54%
Necesar într-o anumită măsură
33%
Nu este necesar
13%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
37%
Necesar într-o anumită măsură
46%
Nu este necesar
18%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
34%
Necesar într-o anumită măsură
46%
Nu este necesar
20%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
65%
Necesar într-o anumită măsură
29%
Nu este necesar
5%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
57%
Necesar într-o anumită măsură
36%
Nu este necesar
7%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
54%
Necesar într-o anumită măsură
34%
Nu este necesar
12%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
51%
Necesar într-o anumită măsură
37%
Nu este necesar
12%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
71%
Necesar într-o anumită măsură
18%
Nu este necesar
12%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
16%
Necesar într-o anumită măsură
32%
Nu este necesar
52%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
63%
Mediu
24%
Nesatisfăcător
4%
Nu știu
8%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
43%
Mediu
41%
Nesatisfăcător
9%
Nu știu
7%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
58%
Mediu
20%
Nesatisfăcător
8%
Nu știu
14%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
44%
Mediu
26%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
29%

Programul extra curricular al școlii

Bine
40%
Mediu
28%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
29%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
41%
Mediu
36%
Nesatisfăcător
6%
Nu știu
16%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
24%
Mediu
24%
Nesatisfăcător
7%
Nu știu
45%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
77%
Mediu
21%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
0%

Performanța Managementului Resurselor

Gestionarea bugetului școlii

Bine
25%
Mediu
63%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
13%

Informarea despre cheltuieli

Bine
0%
Mediu
38%
Nesatisfăcător
63%
Fără răspuns
0%

Frecvente

Bine
13%
Mediu
88%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Ponderea salariilor și cheltuielilor administrative vs necesitățile curriculare

Bine
0%
Mediu
13%
Nesatisfăcător
88%
Fără răspuns
0%

Politicile școlii cu privire la buget si cheltuieli

Bine
38%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
13%

Calitatea educației

Performanța curriculară generală a școlii

Bine
50%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Instruirea și stimularea profesorilor

Bine
38%
Mediu
63%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Calitatea manualelor și materialelor didactice

Bine
13%
Mediu
75%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Atenția acordată elevilor cu necesități speciale

Bine
25%
Mediu
38%
Nesatisfăcător
38%
Fără răspuns
0%

Atenția acordată elevilor care aparțin minorităților

Bine
50%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Utilizarea tehnologiilor informaționale în educație

Bine
25%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
25%
Fără răspuns
0%

Gradul de deschidere al școlii

Sistemul informațional al școlii în promovarea serviciilor pe care le oferă

Bine
0%
Mediu
63%
Nesatisfăcător
13%
Fără răspuns
25%

Pregătirea spațiilor pentru elevi, dar și evenimente cu părinții

Bine
25%
Mediu
75%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Pregătirea spațiilor pentru participarea comunității

Bine
38%
Mediu
38%
Nesatisfăcător
25%
Fără răspuns
0%

Solicitarea opiniilor despre prioritățile de dezvoltare a școlii

Bine
25%
Mediu
75%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Soluționarea plângerilor/solicitărilor

Bine
25%
Mediu
63%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Performanța generală

Promovează mecanismele de participare

Da
88%
Nu
0%
Nu știu
13%

Implementează mecanisme de răspundere

Da
75%
Nu
0%
Nu știu
25%

Oferă informații în mod prompt, într-un mod eficace și continuu

Da
63%
Nu
13%
Nu știu
25%

Cele mai importante sectoare ale școlii care necesită îmbunătățiri immediate

Administrarea bugetului
88%
Mecanismele de responsabilizare (audierile publice, solicitarea feedback-ului)
50%
Modul de răspuns la comentariile utilizatorilor (elevi, părinți)
0%
Modalitățile de informare a publicului
88%
Instruirea și motivarea profesorilor
63%
Îmbunătățirea curriculei
25%

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
29%
Nu
25%
Nu știu
46%

Ușor de înțeles

Da
36%
Nu
14%
Nu știu
50%

Frecvente

Da
18%
Nu
24%
Nu știu
57%

Ușor de verificat

Da
20%
Nu
24%
Nu știu
56%

Răspund necesităților mele

Da
28%
Nu
16%
Nu știu
57%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
11%
Nu
43%
Nu știu
46%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
36%
Nu
29%
Nu știu
35%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
55%
Nu
24%
Nu știu
21%

Taxe de școlarizare

Da
31%
Nu
32%
Nu știu
37%

Organizații donatoare

Da
18%
Nu
28%
Nu știu
54%

Organizații donatoare

Da
4%
Nu
20%
Nu știu
76%

Altele

Da
6%
Nu
20%
Nu știu
74%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
14%
Da, copii ale bonurilor fiscale
1%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
13%
Nu
70%
Altele (Vă rugăm, precizați)
2%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
33%
Necesar într-o anumită măsură
57%
Nu este necesar
9%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
32%
Necesar într-o anumită măsură
54%
Nu este necesar
14%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
28%
Necesar într-o anumită măsură
47%
Nu este necesar
25%

Sălile de informatică

Foarte necesar
49%
Necesar într-o anumită măsură
40%
Nu este necesar
11%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
30%
Necesar într-o anumită măsură
53%
Nu este necesar
17%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
24%
Necesar într-o anumită măsură
62%
Nu este necesar
14%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
57%
Necesar într-o anumită măsură
36%
Nu este necesar
6%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
53%
Necesar într-o anumită măsură
40%
Nu este necesar
7%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
57%
Necesar într-o anumită măsură
35%
Nu este necesar
8%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
51%
Necesar într-o anumită măsură
36%
Nu este necesar
13%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
62%
Necesar într-o anumită măsură
29%
Nu este necesar
9%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
17%
Necesar într-o anumită măsură
24%
Nu este necesar
59%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
43%
Mediu
40%
Nesatisfăcător
1%
Nu știu
16%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
36%
Mediu
48%
Nesatisfăcător
9%
Nu știu
7%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
44%
Mediu
19%
Nesatisfăcător
11%
Nu știu
26%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
36%
Mediu
24%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
36%

Programul extra curricular al școlii

Bine
33%
Mediu
22%
Nesatisfăcător
5%
Nu știu
40%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
31%
Mediu
27%
Nesatisfăcător
10%
Nu știu
31%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
17%
Mediu
12%
Nesatisfăcător
6%
Nu știu
65%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
72%
Mediu
27%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
0%

Cum ați evalua...?

Performanța școlii în realizarea curriculei generale

Bine
50%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Calitatea manualelor oferite de școală

Bine
100%
Mediu
0%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor cu necesități speciale

Bine
50%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
50%
Mediu
0%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
50%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
0%
Mediu
100%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
50%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Utilizarea bugetului școlii ca răspuns la necesitățile școlii

Bine
0%
Mediu
100%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
50%
Necesar într-o anumită măsură
50%
Nu este necesar
0%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
100%
Necesar într-o anumită măsură
0%
Nu este necesar
0%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
0%
Necesar într-o anumită măsură
100%
Nu este necesar
0%

Sălile de informatică

Foarte necesar
0%
Necesar într-o anumită măsură
100%
Nu este necesar
0%

Sistemele de prezentare a comentariilor de către utilizatori

Foarte necesar
0%
Necesar într-o anumită măsură
100%
Nu este necesar
0%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
0%
Necesar într-o anumită măsură
100%
Nu este necesar
0%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
0%
Necesar într-o anumită măsură
100%
Nu este necesar
0%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
50%
Necesar într-o anumită măsură
50%
Nu este necesar
0%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
0%
Necesar într-o anumită măsură
0%
Nu este necesar
100%

Altele comentarii

Cum ați defini informațiile despre buget pe care le oferiți elevilor, părinților și altor părți interesate?

Sunt accesibile?

Nu știu

Sunt ușor de înțeles?

Nu știu

Sunt frecvente?

Nu

Sunt verificabile?

Da

Răspund necesităților beneficiarilor?

Nu știu

Ce mijloace folosiți pentru diseminarea și publicarea informațiilor?

Panoul informativ din incinta școlii

Da

Pagina web

Nu

E-mail

Da

Ziarul local

Nu

Postul local de radio sau TV

Nu

Adunări

Da

Ce fel de informații publicați pentru informarea elevilor, părinților, și altor părți interesate?

Date despre executarea acestuia, însoțite de o scurtă notă explicativă

Nu publicăm acest tip de informații

Performanța elevilor și a profesorilor

Semi-anual

Anunțuri despre consultaţii privind prioritățile școlii

Anual

Servicii speciale pentru elevii cu necesități speciale

Nu publicăm acest tip de informații

Elaborarea programului curricular și extra-curricular

Anual

Promovați și invitați actorii interesați în domeniul educației la adunările din școală?

Profesorii și personalul administrativ

Da

Elevii și părinţii

Da

Consiliul Local și Administraţia publică locală

Da

Reprezentanții sectorului privat și organizațiile societății civile

Nu

Promovați participarea comunității în procesul de elaborare a bugetului și gestionarea școlii?

Organizarea de audieri publice privind planificarea bugetului școlii

Nu

Adunări publice pentru discutarea planificării bugetului școlii

Nu

Organizarea adunărilor cu părinții și profesorii pentru discutarea procesului de planificare a bugetului școlii

Da

Comentarii