Găsește școala ta

Școala Primară Nr. 82

Maria Darăgan 8/2, Chișinău 
022473423

Distribuie în rețelele de socializare bugetul școlii:

La momentul publicării, datele pot conține inexactități sau nu au fost actualizate. Sursa datelor SIME.

470 Elevi
25 Elevi pe clasă
33 Cadre didactice
13 Elevi / cadru didactic

Nivelul de calificare a cadrelor didactice

S
0,0% Grad didactic Superior
I
9,1% Grad didactic I
II
66,7% Grad didactic II
-
24,2% Fără grad didactic

Bugetul


Bugetul școlii în anul bugetar 2015 (MLN. LEI)


4.57
2,0% Energie electrică
2,0% Reparații curente
9729.30 lei Cheltuieli per elev
0,0% Încălzire
0,0% Formarea profesionala
98,0% Executare buget
0,0% Rechizite de birou
0,0% Cheltuieli capitale
64,0% Pondere salarii
* dacă nu coincide cu limba română
** dacă nu coincide cu limba de instruire

Performanța școlară

Rata de promovare a examenului de bacalaureat
Nota medie la
examenul de
bacalaureat
Nota medie la
examenul de absolvire
a gimnaziului
Nota medie la
evaluările finale din
învățămîntul primar
Matematică
9,0
Limba română
8,5
Limba de instruire*
Limba maternă**
Limba engleză
Limba franceză
Limba germană
Limba rusă
Limba spaniolă

Comentarii