Responsabilizarea socială: un proces continuu de implicare a comunității în viața școlii


Deși administrația gimnaziului „Victor Coțofană” din satul Chetrosu, r-nul Drochia și-a dorit întotdeauna să implice întreaga comunitate în viața școlii, aceasta a reușit să o facă decât de curând, fiind beneficiar al proiectului „Școala Mea”. Cum anume a avut loc acest lucru? Prin efortul sporit al comunității și o privire de ansamblu asupra procesului de responsabilizare socială, ce trebuie să aibă loc în mod permanent, prin activități interconectate.

Din momentul în care a devenit beneficiar al proiectului „Școala Mea”, gimnaziul a mobilizat consiliul de administrație, care anterior avea un rol mai mult formal. Acesta a devenit mai funcțional și activ. Atât în cadrul instruirii din cadrul proiectului, dar și în afara acesteia, membrii consiliului au fost informați despre rolul pe care în au, drepturile și obligațiile lor și modul în care pot să contribuie la implicarea întregii comunități în viața școlii. Astfel, anume părinții din consiliul de administrație a gimnaziului au fost cei care au promovat principiile de responsabilizare socială printre ceilalți părinți, fiind responsabili pentru deschiderea celorlalți pentru completarea fișelor de implicare în lunile aprilie – mai și de asigurarea prezenței părinților la audierea publică a bugetului instituției de învățământ care a avut loc în octombrie.

Chiar dacă audierea publică a bugetului instituției a reprezentat punctul culminant al procesului de responsabilizare socială din anul curent, dar nu și final, acțiunile întreprinse au arătat că responsabilizarea trebuie să fie un proces continuu și conectat. Astfel, rezultatele fișelor de implicare au fost studiate cu atenție, iar la audierile publice administrația școlii a venit deja pregătită și informată privind doleanțele elevilor, părinților și cadrelor didactic. Propunerile doar au fost reconfirmate și prioritizate.

Mai mult decât atât, utilizând rezultatele fișelor de implicare, administrația gimnaziului a și demarat unele lucrări pe care le-au indicat părinții ca fiind problematice și necesitând o abordare urgentă. În particular, administrația școlii a inițiat procesul de lucru, a realizat și avizat deja proiectul de construcție a grupului sanitar. La moment administrația școlii, împreună cu părinții, administrația publică locală de nivelul I şi II sunt la etapa de identificare a resurselor financiare, lucru discutat în cadrul audierii publice. Astfel, informarea privind realizarea unor obiective identificate de părinți și nu doar consultarea acestora, a avut un rol major în creșterea încrederii părinților că opiniilor lor sunt auzite, contribuind în acest mod la reducerea scepticismului și dezinteresului unor părinți.

Datorită organizării audierii publice, elevii și părinții au avut posibilitatea de a oferi recomandări nemijlocite pentru îmbunătățirea bugetului pentru anul 2018. Elevii au solicitat în cadrul audierii echipament și inventar sportiv pentru sala de sport, cărți și literatură pentru biblioteca școlară necesare pentru procesul educațional, dotarea cabinetelor de matematică, fizică, chimie, bilogie cu materiale și inventar necesar orelor de studii. Directorul instituției, doamna Elena Novac, a comunicat că vor fi planificate resurse financiare pentru dotarea bibliotecii școlare cu ghidurile necesare și inventarul sportiv pentru sala de sport conform doleanțelor elevilor. La fel, la recomandarea elevilor, administrația școlii aprobat decizia, potrivit căreia lista de manuale necesare să fie elaborată chiar de către elevi și prezentată administrației.

Potrivit administrației gimnaziului această inițiativă are un impact pozitiv asupra imaginii școlilor și oferă posibilitatea de a adopta o strategie mai bună de evaluare și gestionare a resurselor de care dispune școala. Discuțiile despre planul de buget în cadrul audierilor publice, permit întregii comunități să redirecționeze investițiile, pentru ca calitatea studiilor și condițiile să fie conform standardelor.  Și părinții din gimnaziul „Victor Coțofană” încurajează participarea și implicarea tuturor în astfel de acțiuni, deoarece, „participarea părintească este procesul prin care preocupările, nevoile și valorile părinților sunt încorporate procesului administrației școlii la luarea deciziilor.”

Autor: Centrul de Resurse pentru Tineret „Dacia”