Selectăm școli beneficiare ale inițiativei „Școala Mea” pentru anul 2017


Centrul Analitic Independent Expert-Grup anunță concursul de selectare a 20 școli în calitate de beneficiari/parteneri pentru al patrulea an de implementare al inițiativei „Școala Mea – responsabilizare socială pentru reforma educației din Republica Moldova”.

La acest anunț sunt anexate cererea de exprimare a interesului și un scurt formular pentru a fi completat de către școlile interesate.

Expresiile de interes/scrisorile de intenție, alături de formularul completat precum și orice alte materiale pe care le considerați relevante în procesul de selectare a școlii pot fi depuse în unul din formatele:

• e-mail;
• în persoană;
• prin fax;
• prin poștă la adresa:

Centrul Independent Expert-Grup
În atenția: Iulia Sîrghi-Zolotco, Director Serviciu Administrativ, Financiar și Comunicare
str. Pușkin 45, etajul 2
MD-2005, Chișinău, Republica Moldova
Tel: + 373 22 92 99 94
Fax: + 373 22 21 21 51
E-mail: iulia@expert-grup.org
www.expert-grup.org

Toate documentele depuse trebuie să fie semnate și ștampilate. Data limită: 6 februarie 2017, ora 10:00

Înregistrarea pentru concursul de selecție a luat sfârșit.


Отбираем школы для участия в инициативе «Моя школа»

 Независимый аналитический центр «Expert-Grup» объявляет конкурс по отбору 20-ти школ в качестве бенефициаров/партнеров в рамках инициативы «Моя школа – повышение уровня социальной ответственности в процессе реформы образования в Республике Молдова» в четвертом году реализации проекта.

К данному объявлению прилагаются шаблон заявки на выражение заинтересованности и краткий бланк. Эти документы следует заполнить заинтересованным школам.

Запрос на выражениe заинтересованности, заполненный бланк, а также любые другие материалы, которые, как вам кажется, могут иметь значение в процессе отбора школ, можно отправить следующим образом:

  • по электронной почте;
  • лично;
  • по факсу;
  • по указанному почтовому адресу:

Независимый аналитический центр «Expert-Grup»
Директору Службы по административным, финансовым и коммуникационным вопросам
Сырги-Золотко Юлия
MD-2005, Республика Молдова, Кишинев
ул. Пушкина, 45, 2-ой этаж
тел.: + 373 22 92 99 94
факс: + 373 22 21 21 51
E-mail: iulia@expert-grup.org
www.expert-grup.org

Все отправленные документы должны быть подписаны и с печатью школы. Крайний срок: 6 февраля 2017 года, в 10:00.

Период регистрации заявок на конкурс закончился.