Studiu de evaluare a datelor deschise în educație 2017


Studiul „Evaluarea disponibilității datelor deschise în educație 2017” este al patrulea raport de evaluare și include modificările înregistrate pe parcursul anului, evaluarea executării recomandărilor din anii precedenți, precum și noi recomandări. Acesta utilizează metodologia elaborată de Banca Mondială pentru evaluarea deschiderii datelor la nivel de Guvern, în baza a opt dimensiuni:

• Leadership
• Cadrul de politici și legal
• Cadrul instituțional, responsabilitățile și abilitățile personalului
• Datele Ministerului Educației
• Cererea de date deschise
• Ecosistemul datelor deschise
• Finanțarea
• Infrastructura națională de TIC și abilități.

Deschiderea datelor în educație este o condiție pentru dezvoltarea auditului social al școlilor. Aceasta constituie un instrument de comunicare și informare, ce contribuie la creșterea transparenței în alocarea banilor publici și crearea unui mediu sănătos de competiție între instituțiile de învățământ.

Analiza datelor deschise în sistemul educațional indică faptul că nivelul de date deschise la momentul dat poate acoperi necesarul minim de informații pentru efectuarea auditului social al școlii, însă sustenabilitatea activităților lansate prezintă anumite constrângeri. Potrivit autorului se recomandă ca:

  • Informația financiară necesită o mai bună integrare în sistemul informațional privind sistemul educațional;
  • Graficul de actualizare a datelor necesită o respectare mai riguroasă;
  • Crearea interfețelor prietenoase utilizatorilor va impulsiona utilizarea datelor deschise în procesele decizionale.