Studiu de evaluare a datelor deschise în educație 2018


Studiul „Evaluarea disponibilității datelor deschise în educație 2018” este al cincilea raport de evaluare și include modificările înregistrate pe parcursul anului, evaluarea executării recomandărilor din anii precedenți, precum și noi recomandări. Acesta utilizează metodologia elaborată de Banca Mondială pentru evaluarea deschiderii datelor la nivel de Guvern, în baza a opt dimensiuni:

• Leadership
• Cadrul de politici și legal
• Cadrul instituțional, responsabilitățile și abilitățile personalului
• Datele Ministerului Educației
• Cererea de date deschise
• Ecosistemul datelor deschise
• Finanțarea
• Infrastructura națională de TIC și abilități.

Deschiderea datelor în educație este o condiție pentru dezvoltarea auditului social al școlilor. Aceasta constituie un instrument de comunicare și informare, ce contribuie la creșterea transparenței în alocarea banilor publici și crearea unui mediu sănătos de competiție între instituțiile de învățământ. În acest context, deschiderea datelor în educație este o condiție și, în același timp, un factor în dezvoltarea auditului social al școlilor. Astfel, ținând cont de importanța decisivă a deschiderii datelor în auditul social al școlilor, scopul acestei evaluări constă în prezentarea unei imagini complexe asupra disponibilității datelor deschise în educație, în primul rând pentru a facilita dezvoltarea auditului social al școlilor.