Studiu de evaluare a disponibilității datelor deschise în Educație


Deschiderea datelor în educație este o condiție și un factor în dezvoltarea auditului social al școlilor. Ținând cont de importanța decisivă a deschiderii datelor în auditul social al școlilor, scopul prezentei evaluări constă în prezentarea unei imagini complexe asupra disponibilității datelor deschise în educație, în primul rând pentru a facilita dezvoltarea auditului social al școlilor.

Studiul evaluează deschiderea următoarelor date din educație:

  • Leadership
  • Cadrul Legal și de Politici
  • Cadrul Instituțional, Responsabilitățile și Abilitățile
  • Datele din Educație
  • Cererea de Date Deschise
  • Ecosistemul Datelor Deschise
  • Finanțarea inițiativelor de deschidere a datelor
  • Infrastructura Națională de Tehnologii și Abilități