Tatiana Buciuceanu, directoarea liceului teoretic „Alexei Mateevici” din satul Alexandru Ioan Cuza : E dificil să gestionezi eficient un buget, dar nu imposibil


În istoria satului Alexandru Ioan Cuza, școala, ca instituţie educaţională, ocupă un loc deosebit. Înfiinţarea şi dezvoltarea ei pe parcursul celor peste 150 ani de existenţă constituie poate, cea mai strălucitoare pagină în istoria comunităţii. Evoluţia şcolii din comunitatea este legată direct de sistemul educaţional creat de tânărul stat român, condus de domnul unirii, Alexandru Ioan Cuza.

În anii 60-80 ai secolului trecut şcoala medie din satul Suvorovo a fost una dintre cele mai bune din republică. Elevii şcolii ocupau cele mai bune locuri la majoritatea olimpiadelor şcolare şi alte concursuri extraşcolare raionale, mulţi dintre elevi participau la concursurile republicane şi unionale. În aceşti ani, promoţii întregi de absolvenţi ai şcolii au fost admise la instituţii superioare în proporție de sută la sută. Acesta fiind un indiciu indiscutabil al calităţii cunoştinţelor obținute pe băncile şcolii din satul natal.

După proclamarea independenţei Republicii Moldova, învăţământul a cunoscut o nouă etapă în evoluţia sa, au fost reînviate valorile naţionale româneşti autentice, promovate de sistemul democratic, care se edifica în republică. Şcoala continua să se menţină în topul celor mai bune din raionul Cahul, dar se confrunta cu mari dificultăţi, printre acestea și micșorarea drastică a numărului de elevi, plecarea în masă a familiilor tinere peste hotare, emigrarea multor cadre didactice, diminuarea drastică a cheltuielilor financiare destinate învăţământului de către stat. Cu toate acestea, şcoala din satul Alexandru Ioan Cuza supraveţuieşte, reuşind chiar să obţină statut de „Liceu Teoretic” ce poartă numele marelui rapsod al limbii române „Alexei Mateevici”. Actualmente în liceu învaţă 312 elevi care sunt instruiţi şi educaţi de 30 cadre didactice, dintre care 4 cadre didactice deţinătoare a gradului didactic I şi 14 cadre deţinătoare a gradului didactic II. Activitatea liceului se desfăşoară în incinta unei clădiri mari (1176 locuri) dată în exploatare în 1978.


Având o experienţă managerială de doar 2 ani, directoarea liceului, Tatiana Buciuceanu, a menţionat că „e dificil să gestionezi eficient un buget, dar nu imposibil. Am învățat pe parcurs, iar audierea publică mi-a oferit și mai multe posibilități de a gestiona bugetul transparent și participativ și de a trasa obiective clare şi realizabile pentru dezvoltarea instituției de învățământ”.

Pe parcursul mai multor ani, liceul din localitate, a implementat nenumărate proiecte, „Şcoala mea” fiind unul dintre acestea. În toamna anului 2017, printr-un exerciţiu de implicare şi responsabilizare a comunităţii, audierea publică a prezentat şi în cadrul liceului teoretic „Alexei Mateevici” situația privind banii din bugetul său, în prezenţa elevilor, părinţilor, cadrelor didactice şi a întregii comunităţi. Fiind o discuţie foarte deschisă şi transparentă, cei prezenţi în sală au venit cu o multitudine de propuneri: dotarea unei săli de clasă cu o imprimantă pentru elevii ciclului primar, pavarea curţii liceului, construcţia împrejmuirii liceului, schimbarea uşilor de la sălile de clasă, conectarea la reţeaua Wi-Fi a sălilor de clasă, amenajarea unui parc de odihnă pentru liceeni, schimbarea ferestrelor de pe coridoare pentru a conserva energia termică pe parcursul iernii. Ca urmare, toate propunerile colectate în cadrul audierii publice au fost analizate, apoi a fost întocmită o listă a priorităților. Decizia finală a fost anunțată la adunarea generală a părinților. După cum afirma unul dintre părinți la audierea publică: „Deși avem încredere în managementul școlii, este important ca noi să fim informați despre structura bugetului și oportunitatea efectuării unor cheltuieli, în funcție de nevoile copiilor noștri”. Se spera atunci ca să fie rezolvată cel puțin o problemă importantă până la sfârşitul anului de studii 2017-2018.

Directoarea liceului Tatiana Buciuceanu afirma că „Imediat după audierea publică, primarul municipiului Cahul, domnul Nicolae Dandiş, care a fost prezent la audiere, a donat școlii o imprimantă. Apoi surprizele au continuat, o fosta absolventă a liceului Rima Balacci stabilită cu traiul în Germania împreună cu familia ei au donat şcolii inventar sportiv în sumă de 20 000 lei, un alt absolvent Cîrchelan Eugen, împreună cu prietenul său, Melnic Nicolae, au donat materiale de construcţii în sumă de 6000 lei pentru reparaţia vestiarelor, nu pot să nu amintesc şi despre participarea voluntară a părinţilor la diferite activităţi şi chiar munca fizică”.

Şcoala din satul Alexandru Ioan Cuza cu trecut glorios are şi un viitor frumos datorită implicării tuturor actorilor comunitari și, în special, susținerea din partea Primăriei din localitate și a altor instituții.