Fișele de implicare în educație – instrumentele unei înțelegeri mai bune a satisfacției cetățenilor față de școală


În conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ general, printre responsabilitățile Consiliului se enumeră completarea Cardurilor de Raportare  în care se solicită opinia comunității cu privire la satisfacția față de serviciile educaționale și prioritățile de dezvoltare ale școlii (Capitolul II, Art. 4).

Fișele de implicare sunt chestionare utilizate în proiectul Școala Mea pentru o înțelegere mai bună a satisfacției cetățenilor față de școala din comunitate și eventualele îmbunătățiri dorite. Până acum aceste chestionare au fost utilizate în 60 de școli din țară. Aceste chestionare au fost elaborate de către echipa Expert-Grup împreună cu consultanții Băncii Mondiale, Ministerului Educației și cu partenerii regionali ai proiectului.

Echipa Școala Mea pune la dispoziția tuturor Consiliilor de Administrație ale instituțiilor de învățământ preuniversitar modele de fișe de implicare pentru diferite grupuri din comunitate:

Elevi în limba română: http://bit.do/fisaelevi în limba rusă: http://bit.do/fisaelevi_ru
Părinți în limba română: http://bit.do/fisa_parinti  în limba rusăhttp://bit.do/fisaparinti_ru
Management și cadre didactice în limba română: http://bit.do/fisaprofesori în limba rusă: http://bit.do/fisaprofesori_ru

Fișele sunt planificate pentru utilizarea de către Consiliul de Administrație, pentru ca aceștia să efectueze evaluarea satisfacției elevilor/părinților/profesorilor.

Rezultatele fișelor de implicare pot fi discutate și prezentate inclusiv în cadrul audierilor publice ale bugetului instituției. Pe parcursul anului bugetar, Consiliul de administrație, în parteneriat cu autoritățile locale, organizează cel puțin o audiere publică pentru comunitate înainte de avizarea bugetului pentru anul bugetar următor în care prezintă executarea bugetului în anul de învățământ anterior și proiectul pentru anul viitor, pentru a asigura un proces bugetar participativ (Capitolul III, Art. 13).

Echipa Școala Mea vă stă la dispoziție pentru orice întrebări în procesul de implementare a fișelor de implicare în instituțiile de învățământ (social@scoalamea.md).