Care este nivelul de satisfacție față de procesul educațional?


„Analiza cantitativă a rezultatelor fișelor de implicare” a fost realizată în baza a 4211 fișe de implicare completate în 2016 în 20 de școli din țară. Elevii, părinții, profesorii și managementul școlar au evaluat procesul de studii în baza întrebărilor din cinci domenii: (i) informarea despre activitățile școlii, (ii) bugetul, (iii) implicarea în activitățile instituției educaționale, (iv) oferta curriculară și (v) mediul școlii.

În linii generale, în eșantionul de școli analizate există o anumită satisfacție față de procesul educațional. Astfel, în mare parte elevii sunt mulțumiți de modul în care este planificat procesul de predare. De asemenea, majoritatea copiilor, părinților, dar și a profesorilor consideră că în școală elevii obțin cunoștințe relevante pentru viitoarele necesități de carieră. Totodată, respondenții consideră că condițiile oferite pentru implicarea în procesul decizional reprezintă anumite dificultăți.

De menționat că 38% din intervievați au declarat că sunt necesare îmbunătățiri în toate domeniile procesului educațional, fapt ce denotă existența dificultăților în toate aceste aspecte. Totuși, principalele recomandări pentru îmbunătățire se referă la infrastructura școlii și siguranța elevilor, precum și informarea publicului și colectarea comentariilor de la elevi și părinți privind procesul educațional.

Pentru mai multe detalii accesați studiul.