Cât de transparentă este planificarea finanțării sectorului educație?


Pe parcursul primului de an de implementare a inițiativei „Școala mea”, au fost realizate două ateliere de discutare a Cadrului Bugetar pe Term Mediu în educație. În baza discuțiilor de la aceste ateliere a fost creată o scurtă notă de politici ce subliniază importanța unui proces bugetar participativ, atât la nivel național, cât și local.

Prioritatea de bază ce urmează a fi implementată în Strategia Națională de Dezvoltare 2012-2020 de către Guvern este asigurarea unui sistem de învățământ calitativ, eficient și transparent. Asigurarea transparenței în educație este cea mai importantă dar și complicată etapă. Cele mai bune practici relevă implicarea publicului la elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu (CBTM) ca un instrument de responsabilizare bugetar-fiscală.

În asigurarea unui sistem calitativ de educație, repartizarea optimală și echilibrată a resurselor disponibile pe toate componentele de învățământ este crucială. Învățământul liceal este unul din cele mai finanțate nivele ale învățământului, dar încadrarea elevilor și numărul instituțiilor de învățământ la acest nivel este în scădere cu 9,4%, respectiv 23%. Astfel, realitățile sectorului spun că o creștere ale alocațiilor nu numai că este discutabilă, dar opțional ar fi necesară redirecționarea acestor bani pentru dezvoltarea învățământului vocațional, mediu de specialitate și ale altor sectoare.

Deși asigurarea transparenței bugetare în educație este un proces complex în contextul actorilor implicați, a beneficiarilor dar și a diversității surselor de finanțare, pe parcursul ultimilor ani a fost înregistrată o evoluție în direcția creșterii implicării cetățenilor. Cu referire la etapa de planificare a bugetelor, acest lucru este asigurat la nivel național de participarea grupurilor de interes în cadrul grupurilor de lucru sectoriale CBTM, iar la nivel local, prin asociațiile de părinți și parteneri regionali în educație.

Mai multe detalii pot fi găsite în nota de politici anexată la acest articol.