Cum poate fi repartizat bugetul instituțiilor de învățământ conform priorităților și ce trebuie să știe directorii și contabilii școlilor despre transparența bugetară?


Pe data de 13 iulie 2017 a avut loc atelierul pentru bugetare participativă organizat anual în cadrul proiectului „Școala Mea”. Astfel, peste 40 de reprezentanți ai școlilor beneficiare ale proiectului, directori, vicedirectori și contabili, au avut posibilitatea să discute cele mai importante aspecte ce țin de bugetarea participativă, utilizarea și repartizarea bugetului conform priorităților, dar și să împartă experiența acumulată în implementarea instrumentelor de responsabilizare socială pe parcursul anului curent.

În prima parte a atelierului, doamna Victoria Catanoi, expert în finanțe în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a vorbit despre strategia sectorială de cheltuieli în învățământ, dar și sursele de finanțare ale cheltuielilor, repartizarea resurselor în bază de priorități, repartizarea acestora pe programe, principalele provocări ale sectorului, punând în discuție aspecte importante cum sunt: baza legislativ-normativă pentru calcularea bugetului, formulele de calcul ale bugetului, prioritățile instituțiilor de învățământ. Victoria Catanoi a mai prezentat și cifrele-cheie privind executarea bugetelor instituțiilor de învățământ primar și secundar general în anul 2017, selectând exemple chiar dintre școlile participante la atelier.

Victoria Catanoi a menționat: „Obiectivul unei instituții de învățământ ar fi desfășurarea unui proces educațional accesibil, calitativ, și în condiții bune. Transparența decizională la nivel instituțional este una din prioritățile Ministerului. Școala Mea prin instrumentele promovate a dus la îmbunătățirea la nivel local a acestui indicator.

În cadrul atelierului, participanții au beneficiat și de o instruire privind bugetarea participativă în educație în care Dumitru Budianschi, director de program Expert-Grup le-a explicat participanților cum pot implica elevii și părinții în procesul de elaborare a bugetelor.

În urma prezentărilor au urmat o serie de discuții interesante și informative privind autonomia financiară a instituțiilor de învățământ și problemele cu care se confruntă managerii acestora în contextul actual, identificarea priorităților instituțiilor de învățământ și agrearea acestora cu toți actorii implicați, în special autoritățile raionale, instabilitatea bugetară din anii precedenți care a subminat eforturile instituțiilor de învățământ, etc.

Toți participanții la atelier au susținut că participarea cetățenilor în procesul bugetar este o componentă importantă în asigurarea transparenței cheltuirii banilor publici în educație, iar în majoritatea instituțiilor pe care aceștia le administrează aceste principii deja sunt aplicate. Experiențele proprii au putut fi împărtășite în cadrul unui panel separat, menit să creeze o comunitate a școlilor-beneficiare și o platformă de comunicare pentru acestea. În afară de practicile de bugetare participativă aplicate, participanții au discutat și au împărtășit experiența privind: colaborarea cu autoritățile raionale și locale, implementarea fișelor de implicare și modul în care urmează să fie aplicate rezultatele colectate, modalitățile de a atrage atenția și sprijinul elevilor, părinților și autorităților în procesul educațional.

O galerie de poze din cadrul atelierului și un scurt video pot fi accesate mai jos.