Mini-ghid pentru analize independente ale bugetelor


Analiza independentă a bugetelor (AIB) are drept scop evaluarea efortului depus de școală în vederea asigurării serviciilor educaționale. În fond, AIB reprezintă o diagnoză succintă și include examinarea aspectelor ce țin de starea financiară, modul de utilizare a banilor, precum și performanța școlii.

Acest exercițiu presupune analizarea unui set de indicatori, ce reflectă mai multe aspecte ce se referă la modul prin care sunt organizate serviciile educaționale la nivelul școlilor din comunități (vezi tabelul de mai jos). Sub aspect metodologic, realizarea AIB se bazează pe analiza comparativă: astfel, valorile indicatorilor atestate la școala examinată sunt comparate cu cele înregistrate la nivel de raion și de țară. Această abordare permite evidențierea domeniilor deficitare. Spre exemplu, dacă cheltuielile per elev la școală depășesc cu mult nivelul mediu ale acestui indicator înregistrat la nivel de raion/țară, este evident că acest parametru ar putea indica asupra utilizării exagerate a fondurilor de care dispune instituția educațională, și în acest sens, ar fi oportună o optimizare a modului de folosire a resurselor financiare.

AIB nu este un instrument ce are o formă și un conținut standard. AIB poate fi ajustat, fie prin analizarea unui set mic de indicatori care interesează cel mai tare elevii, părinții, profesorii și administrațiile școlilor, fie prin extinderea parametrilor examinați pentru a obține o imagine mai amplă privind starea serviciilor educaționale la nivelul școlii analizate. Totodată AIB este un exercițiu relativ simplu ce poate fi realizat de orice persoană, iar acest fapt va permite o înțelegere mai bună din partea publicului a modului de finanțare a sectorului educațional și va asigura o percepere mai clară privind calitatea serviciilor prestate de către instituțiile de învățământ. Totuși, în vederea informării comunității este indicat ca cel puțin odată pe an, administrația școlii să realizeze AIB care să fie făcute public.

De asemenea, vă punem la dispoziție și un model Word de afișare interactivă a bugetului, pe care îl puteți completa individual.