Găsește școala ta

Liceul Teoretic Alexei Mateevici

Pârlița, Ungheni  Republica Moldova
023664394

Vezi analiza independentă a bugetului sau studiază mini ghidul

Descarcă analiza bugetului

Distribuie în rețelele de socializare bugetul școlii:

La momentul publicării, datele pot conține inexactități sau nu au fost actualizate. Sursa datelor SIME.

428 Elevi
20 Elevi pe clasă
36 Cadre didactice
11 Elevi / cadru didactic

Nota medie examene absolvire

6.15 BAC

Nivelul de calificare a cadrelor didactice

S
0,0% Grad didactic Superior
I
11.1% Grad didactic I
II
58.3% Grad didactic II
-
30.6% Fără grad didactic

Bugetul


Bugetul școlii în anul bugetar 2015 (MLN. LEI)


4.42
2% Energie electrică
2% Reparații curente
9763.8 lei Cheltuieli per elev
4.0% Încălzire
0.0% Formarea profesionala
94% Executare buget
2% Rechizite de birou
2% Cheltuieli capitale
79% Pondere salarii
* dacă nu coincide cu limba română
** dacă nu coincide cu limba de instruire

Performanța școlară

Rata de promovare a examenului de bacalaureat
Nota medie la
examenul de
bacalaureat
Nota medie la
examenul de absolvire
a gimnaziului
Nota medie la
evaluările finale din
învățămîntul primar
Matematică
6.2
7.7
Limba română
7.1
7.5
Limba de instruire*
6.4
Limba maternă**
Limba engleză
Limba franceză
Limba germană
Limba rusă
6.4
Limba spaniolă

Chestionare

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
66%
Nu
14%
Nu știu
19%

Ușor de înțeles

Da
57%
Nu
26%
Nu știu
17%

Frecvente

Da
43%
Nu
23%
Nu știu
33%

Ușor de verificat

Da
49%
Nu
24%
Nu știu
27%

Răspund necesităților mele

Da
57%
Nu
18%
Nu știu
25%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
48%
Nu
26%
Nu știu
26%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
49%
Nu
28%
Nu știu
23%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
66%
Nu
21%
Nu știu
13%

Taxe de școlarizare

Da
41%
Nu
38%
Nu știu
21%

Organizații donatoare

Da
47%
Nu
23%
Nu știu
29%

Organizații donatoare

Da
34%
Nu
32%
Nu știu
34%

Altele

Da
17%
Nu
33%
Nu știu
50%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
28%
Da, copii ale bonurilor fiscale
13%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
21%
Nu
19%
Altele (Vă rugăm, precizați)
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
58%
Necesar într-o anumită măsură
32%
Nu este necesar
10%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
43%
Necesar într-o anumită măsură
48%
Nu este necesar
9%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
38%
Necesar într-o anumită măsură
42%
Nu este necesar
20%

Sălile de informatică

Foarte necesar
47%
Necesar într-o anumită măsură
40%
Nu este necesar
12%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
47%
Necesar într-o anumită măsură
40%
Nu este necesar
14%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
39%
Necesar într-o anumită măsură
39%
Nu este necesar
22%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
53%
Necesar într-o anumită măsură
37%
Nu este necesar
9%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
55%
Necesar într-o anumită măsură
30%
Nu este necesar
15%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
53%
Necesar într-o anumită măsură
34%
Nu este necesar
14%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
50%
Necesar într-o anumită măsură
36%
Nu este necesar
14%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
55%
Necesar într-o anumită măsură
34%
Nu este necesar
11%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
25%
Necesar într-o anumită măsură
32%
Nu este necesar
43%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
57%
Mediu
31%
Nesatisfăcător
9%
Nu știu
3%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
48%
Mediu
38%
Nesatisfăcător
10%
Nu știu
3%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
51%
Mediu
26%
Nesatisfăcător
15%
Nu știu
7%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
46%
Mediu
28%
Nesatisfăcător
9%
Nu știu
16%

Programul extra curricular al școlii

Bine
47%
Mediu
32%
Nesatisfăcător
13%
Nu știu
9%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
48%
Mediu
36%
Nesatisfăcător
9%
Nu știu
7%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
47%
Mediu
25%
Nesatisfăcător
13%
Nu știu
15%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
64%
Mediu
33%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
0%

Performanța Managementului Resurselor

Gestionarea bugetului școlii

Bine
67%
Mediu
33%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Informarea despre cheltuieli

Bine
61%
Mediu
39%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Frecvente

Bine
89%
Mediu
11%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Ponderea salariilor și cheltuielilor administrative vs necesitățile curriculare

Bine
78%
Mediu
22%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Politicile școlii cu privire la buget si cheltuieli

Bine
78%
Mediu
22%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Calitatea educației

Performanța curriculară generală a școlii

Bine
61%
Mediu
28%
Nesatisfăcător
11%
Fără răspuns
0%

Instruirea și stimularea profesorilor

Bine
50%
Mediu
44%
Nesatisfăcător
6%
Fără răspuns
0%

Calitatea manualelor și materialelor didactice

Bine
67%
Mediu
33%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Atenția acordată elevilor cu necesități speciale

Bine
72%
Mediu
17%
Nesatisfăcător
11%
Fără răspuns
0%

Atenția acordată elevilor care aparțin minorităților

Bine
44%
Mediu
56%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Utilizarea tehnologiilor informaționale în educație

Bine
67%
Mediu
33%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Gradul de deschidere al școlii

Sistemul informațional al școlii în promovarea serviciilor pe care le oferă

Bine
67%
Mediu
28%
Nesatisfăcător
6%
Fără răspuns
0%

Pregătirea spațiilor pentru elevi, dar și evenimente cu părinții

Bine
78%
Mediu
17%
Nesatisfăcător
6%
Fără răspuns
0%

Pregătirea spațiilor pentru participarea comunității

Bine
72%
Mediu
28%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Solicitarea opiniilor despre prioritățile de dezvoltare a școlii

Bine
72%
Mediu
28%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Soluționarea plângerilor/solicitărilor

Bine
56%
Mediu
44%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Performanța generală

Promovează mecanismele de participare

Da
83%
Nu
0%
Nu știu
17%

Implementează mecanisme de răspundere

Da
83%
Nu
0%
Nu știu
17%

Oferă informații în mod prompt, într-un mod eficace și continuu

Da
83%
Nu
6%
Nu știu
11%

Cele mai importante sectoare ale școlii care necesită îmbunătățiri immediate

Administrarea bugetului
11%
Mecanismele de responsabilizare (audierile publice, solicitarea feedback-ului)
22%
Modul de răspuns la comentariile utilizatorilor (elevi, părinți)
0%
Modalitățile de informare a publicului
78%
Instruirea și motivarea profesorilor
94%
Îmbunătățirea curriculei
94%

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
77%
Nu
7%
Nu știu
16%

Ușor de înțeles

Da
70%
Nu
8%
Nu știu
22%

Frecvente

Da
40%
Nu
19%
Nu știu
40%

Ușor de verificat

Da
46%
Nu
9%
Nu știu
45%

Răspund necesităților mele

Da
55%
Nu
8%
Nu știu
37%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
41%
Nu
27%
Nu știu
32%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
47%
Nu
24%
Nu știu
29%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
81%
Nu
9%
Nu știu
11%

Taxe de școlarizare

Da
37%
Nu
31%
Nu știu
32%

Organizații donatoare

Da
33%
Nu
15%
Nu știu
52%

Organizații donatoare

Da
27%
Nu
12%
Nu știu
61%

Altele

Da
6%
Nu
12%
Nu știu
81%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
43%
Da, copii ale bonurilor fiscale
8%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
19%
Nu
22%
Altele (Vă rugăm, precizați)
9%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
36%
Necesar într-o anumită măsură
49%
Nu este necesar
15%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
37%
Necesar într-o anumită măsură
55%
Nu este necesar
8%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
31%
Necesar într-o anumită măsură
53%
Nu este necesar
16%

Sălile de informatică

Foarte necesar
38%
Necesar într-o anumită măsură
48%
Nu este necesar
14%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
25%
Necesar într-o anumită măsură
55%
Nu este necesar
20%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
25%
Necesar într-o anumită măsură
55%
Nu este necesar
20%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
51%
Necesar într-o anumită măsură
43%
Nu este necesar
6%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
47%
Necesar într-o anumită măsură
40%
Nu este necesar
13%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
45%
Necesar într-o anumită măsură
38%
Nu este necesar
16%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
37%
Necesar într-o anumită măsură
40%
Nu este necesar
23%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
52%
Necesar într-o anumită măsură
37%
Nu este necesar
11%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
11%
Necesar într-o anumită măsură
9%
Nu este necesar
80%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
49%
Mediu
43%
Nesatisfăcător
5%
Nu știu
2%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
54%
Mediu
37%
Nesatisfăcător
6%
Nu știu
2%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
57%
Mediu
22%
Nesatisfăcător
3%
Nu știu
18%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
57%
Mediu
19%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
23%

Programul extra curricular al școlii

Bine
48%
Mediu
33%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
17%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
53%
Mediu
30%
Nesatisfăcător
5%
Nu știu
12%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
44%
Mediu
27%
Nesatisfăcător
5%
Nu știu
25%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
69%
Mediu
29%
Nesatisfăcător
2%
Nu știu
0%

Cum ați evalua...?

Performanța școlii în realizarea curriculei generale

Bine
38%
Mediu
56%
Nesatisfăcător
6%
Nu știu
0%

Calitatea manualelor oferite de școală

Bine
25%
Mediu
75%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor cu necesități speciale

Bine
69%
Mediu
31%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
63%
Mediu
38%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
56%
Mediu
44%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
63%
Mediu
31%
Nesatisfăcător
6%
Nu știu
0%

Utilizarea bugetului școlii ca răspuns la necesitățile școlii

Bine
69%
Mediu
25%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
19%
Necesar într-o anumită măsură
56%
Nu este necesar
25%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
31%
Necesar într-o anumită măsură
69%
Nu este necesar
0%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
50%
Necesar într-o anumită măsură
50%
Nu este necesar
0%

Sălile de informatică

Foarte necesar
31%
Necesar într-o anumită măsură
63%
Nu este necesar
6%

Sistemele de prezentare a comentariilor de către utilizatori

Foarte necesar
13%
Necesar într-o anumită măsură
75%
Nu este necesar
13%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
13%
Necesar într-o anumită măsură
81%
Nu este necesar
6%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
6%
Necesar într-o anumită măsură
75%
Nu este necesar
19%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
25%
Necesar într-o anumită măsură
69%
Nu este necesar
6%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
63%
Necesar într-o anumită măsură
25%
Nu este necesar
13%

Altele comentarii

"Mobilier școlar; Reparația sălii de pregătire a bucatelor; Reparaţia gardului; Instalarea camerelor video; Completarea bibliotecii cu literatură artistică; Vestiarele de haine, blocul alimentar unde se pregătesc bucatele, ușile de la sălile de clasă, etc. Mobilier pentru clasele primare; Instalarea camerelor video Blocul alimentar; Vestiarele pentru haine; Instalarea tomberoanelor; Crearea condițiilor în vestiarele elevilor (dulapuri individuale); culumbe cu flori viu colorat procurarea calculatoarelor in clase vestiarelle de deybracare a elevilor pentru sport Vestiarele, blocul alimentar (unde se gatesc bucatele) usile de la clase terenul de pe teritoriul liceului vestiarele elivor si terenul liceului"

Cum ați defini informațiile despre buget pe care le oferiți elevilor, părinților și altor părți interesate?

Sunt accesibile?

Da

Sunt ușor de înțeles?

Da

Sunt frecvente?

Nu

Sunt verificabile?

Da

Răspund necesităților beneficiarilor?

Da

Ce mijloace folosiți pentru diseminarea și publicarea informațiilor?

Panoul informativ din incinta școlii

Da

Pagina web

Nu

E-mail

Nu

Ziarul local

Nu

Postul local de radio sau TV

Nu

Adunări

Da

Ce fel de informații publicați pentru informarea elevilor, părinților, și altor părți interesate?

Date despre executarea acestuia, însoțite de o scurtă notă explicativă

Semi-anual

Performanța elevilor și a profesorilor

Semi-anual

Anunțuri despre consultaţii privind prioritățile școlii

Nu publicăm informație de acest tip

Servicii speciale pentru elevii cu necesități speciale

Nu publicăm informație de acest tip

Elaborarea programului curricular și extra-curricular

Nu publicăm informație de acest tip

Promovați și invitați actorii interesați în domeniul educației la adunările din școală?

Profesorii și personalul administrativ

Da

Elevii și părinţii

Da

Consiliul Local și Administraţia publică locală

Nu

Reprezentanții sectorului privat și organizațiile societății civile

Nu

Promovați participarea comunității în procesul de elaborare a bugetului și gestionarea școlii?

Organizarea de audieri publice privind planificarea bugetului școlii

Da

Adunări publice pentru discutarea planificării bugetului școlii

Nu

Organizarea adunărilor cu părinții și profesorii pentru discutarea procesului de planificare a bugetului școlii

Nu

Comentarii