Găsește școala ta

Liceul Teoretic Ginta Latină

GintaLatina, Chișinău  Republica Moldova
022340100

Vezi analiza independentă a bugetului sau studiază mini ghidul

Descarcă analiza bugetului

Distribuie în rețelele de socializare bugetul școlii:

La momentul publicării, datele pot conține inexactități sau nu au fost actualizate. Sursa datelor SIME.

1259 Elevi
27 Elevi pe clasă
94 Cadre didactice
12 Elevi / cadru didactic

Nota medie examene absolvire

6.54 BAC

Nivelul de calificare a cadrelor didactice

S
10,6% Grad didactic Superior
I
27.7% Grad didactic I
II
39.4% Grad didactic II
-
22.3% Fără grad didactic

Bugetul


Bugetul școlii în anul bugetar 2015 (MLN. LEI)


13.84
2% Energie electrică
1% Reparații curente
8306.0 lei Cheltuieli per elev
0% Încălzire
0.0% Formarea profesionala
93% Executare buget
0% Rechizite de birou
1% Cheltuieli capitale
75% Pondere salarii
* dacă nu coincide cu limba română
** dacă nu coincide cu limba de instruire

Performanța școlară

Rata de promovare a examenului de bacalaureat
Nota medie la
examenul de
bacalaureat
Nota medie la
examenul de absolvire
a gimnaziului
Nota medie la
evaluările finale din
învățămîntul primar
Matematică
100%
5.6
7.0
8.7
Limba română
100%
6.4
7.4
8.1
Limba de instruire*
Limba maternă**
Limba engleză
6.9
8.7
Limba franceză
6.8
Limba germană
Limba rusă
Limba spaniolă

Chestionare

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
36%
Nu
17%
Nu știu
47%

Ușor de înțeles

Da
32%
Nu
18%
Nu știu
50%

Frecvente

Da
23%
Nu
20%
Nu știu
56%

Ușor de verificat

Da
20%
Nu
21%
Nu știu
59%

Răspund necesităților mele

Da
27%
Nu
18%
Nu știu
55%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
20%
Nu
29%
Nu știu
51%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
20%
Nu
24%
Nu știu
56%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
56%
Nu
7%
Nu știu
37%

Taxe de școlarizare

Da
36%
Nu
16%
Nu știu
48%

Organizații donatoare

Da
32%
Nu
16%
Nu știu
52%

Organizații donatoare

Da
11%
Nu
14%
Nu știu
75%

Altele

Da
9%
Nu
14%
Nu știu
77%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
16%
Da, copii ale bonurilor fiscale
6%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
13%
Nu
63%
Altele (Vă rugăm, precizați)
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
35%
Necesar într-o anumită măsură
42%
Nu este necesar
23%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
36%
Necesar într-o anumită măsură
41%
Nu este necesar
23%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
38%
Necesar într-o anumită măsură
34%
Nu este necesar
28%

Sălile de informatică

Foarte necesar
47%
Necesar într-o anumită măsură
32%
Nu este necesar
21%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
37%
Necesar într-o anumită măsură
34%
Nu este necesar
29%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
32%
Necesar într-o anumită măsură
38%
Nu este necesar
29%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
47%
Necesar într-o anumită măsură
33%
Nu este necesar
19%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
50%
Necesar într-o anumită măsură
30%
Nu este necesar
20%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
45%
Necesar într-o anumită măsură
33%
Nu este necesar
22%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
40%
Necesar într-o anumită măsură
30%
Nu este necesar
29%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
52%
Necesar într-o anumită măsură
27%
Nu este necesar
21%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
24%
Necesar într-o anumită măsură
21%
Nu este necesar
55%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
39%
Mediu
37%
Nesatisfăcător
7%
Nu știu
16%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
31%
Mediu
44%
Nesatisfăcător
11%
Nu știu
13%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
31%
Mediu
31%
Nesatisfăcător
14%
Nu știu
24%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
23%
Mediu
27%
Nesatisfăcător
10%
Nu știu
40%

Programul extra curricular al școlii

Bine
30%
Mediu
32%
Nesatisfăcător
11%
Nu știu
27%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
22%
Mediu
36%
Nesatisfăcător
23%
Nu știu
18%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
17%
Mediu
26%
Nesatisfăcător
16%
Nu știu
42%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
48%
Mediu
43%
Nesatisfăcător
9%
Nu știu
0%

Performanța Managementului Resurselor

Gestionarea bugetului școlii

Bine
43%
Mediu
57%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Informarea despre cheltuieli

Bine
57%
Mediu
29%
Nesatisfăcător
14%
Fără răspuns
0%

Frecvente

Bine
14%
Mediu
71%
Nesatisfăcător
14%
Fără răspuns
0%

Ponderea salariilor și cheltuielilor administrative vs necesitățile curriculare

Bine
14%
Mediu
86%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Politicile școlii cu privire la buget si cheltuieli

Bine
29%
Mediu
57%
Nesatisfăcător
14%
Fără răspuns
0%

Calitatea educației

Performanța curriculară generală a școlii

Bine
78%
Mediu
22%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Instruirea și stimularea profesorilor

Bine
67%
Mediu
22%
Nesatisfăcător
11%
Fără răspuns
0%

Calitatea manualelor și materialelor didactice

Bine
67%
Mediu
33%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Atenția acordată elevilor cu necesități speciale

Bine
44%
Mediu
22%
Nesatisfăcător
11%
Fără răspuns
22%

Atenția acordată elevilor care aparțin minorităților

Bine
67%
Mediu
11%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
22%

Utilizarea tehnologiilor informaționale în educație

Bine
89%
Mediu
11%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Gradul de deschidere al școlii

Sistemul informațional al școlii în promovarea serviciilor pe care le oferă

Bine
43%
Mediu
57%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Pregătirea spațiilor pentru elevi, dar și evenimente cu părinții

Bine
86%
Mediu
14%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Pregătirea spațiilor pentru participarea comunității

Bine
71%
Mediu
29%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Solicitarea opiniilor despre prioritățile de dezvoltare a școlii

Bine
86%
Mediu
14%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Soluționarea plângerilor/solicitărilor

Bine
86%
Mediu
14%
Nesatisfăcător
0%
Fără răspuns
0%

Performanța generală

Promovează mecanismele de participare

Da
86%
Nu
0%
Nu știu
14%

Implementează mecanisme de răspundere

Da
86%
Nu
0%
Nu știu
14%

Oferă informații în mod prompt, într-un mod eficace și continuu

Da
86%
Nu
0%
Nu știu
14%

Cele mai importante sectoare ale școlii care necesită îmbunătățiri immediate

Administrarea bugetului
43%
Mecanismele de responsabilizare (audierile publice, solicitarea feedback-ului)
71%
Modul de răspuns la comentariile utilizatorilor (elevi, părinți)
14%
Modalitățile de informare a publicului
43%
Instruirea și motivarea profesorilor
86%
Îmbunătățirea curriculei
43%

În școala mea, informațiile despre buget sunt…

Accesibile

Da
28%
Nu
16%
Nu știu
55%

Ușor de înțeles

Da
39%
Nu
23%
Nu știu
38%

Frecvente

Da
31%
Nu
16%
Nu știu
53%

Ușor de verificat

Da
22%
Nu
18%
Nu știu
61%

Răspund necesităților mele

Da
24%
Nu
23%
Nu știu
53%

Școala mi-a solicitat opinia cu privire la…

Necesitățile și prioritățile școlii în momentul planificării bugetului instituției

Da
24%
Nu
34%
Nu știu
42%

Îmbunătățirea programului de studii (curriculei)?

Da
23%
Nu
28%
Nu știu
49%

Școala colectează fonduri extrabugetare din următoarele surse:

Contribuțiile părinților

Da
68%
Nu
5%
Nu știu
27%

Taxe de școlarizare

Da
45%
Nu
7%
Nu știu
49%

Organizații donatoare

Da
38%
Nu
22%
Nu știu
41%

Organizații donatoare

Da
7%
Nu
7%
Nu știu
86%

Altele

Da
11%
Nu
7%
Nu știu
82%

Mi se oferă informații detaliate despre scopul cheltuielilor făcute din fondurile suplimentare

Da, explicații verbale
16%
Da, copii ale bonurilor fiscale
1%
Da, o notă explicativă succintă, inclusiv copii ale cheltuielilor realizate (bonuri fiscale)
9%
Nu
65%
Altele (Vă rugăm, precizați)
8%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri:

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
27%
Necesar într-o anumită măsură
47%
Nu este necesar
26%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
32%
Necesar într-o anumită măsură
45%
Nu este necesar
23%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
41%
Necesar într-o anumită măsură
28%
Nu este necesar
31%

Sălile de informatică

Foarte necesar
51%
Necesar într-o anumită măsură
23%
Nu este necesar
26%

Modul în care școala răspunde la comentarii și plângeri

Foarte necesar
27%
Necesar într-o anumită măsură
35%
Nu este necesar
38%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
27%
Necesar într-o anumită măsură
36%
Nu este necesar
36%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
57%
Necesar într-o anumită măsură
24%
Nu este necesar
19%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
57%
Necesar într-o anumită măsură
26%
Nu este necesar
18%

Îmbunătățirea condițiilor sanitare

Foarte necesar
61%
Necesar într-o anumită măsură
22%
Nu este necesar
18%

Accesul și disponibilitatea manualelor

Foarte necesar
42%
Necesar într-o anumită măsură
23%
Nu este necesar
35%

Asigurarea unei alimentații sănătoase

Foarte necesar
61%
Necesar într-o anumită măsură
22%
Nu este necesar
18%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
22%
Necesar într-o anumită măsură
22%
Nu este necesar
57%

Cum ați evalua...?

Programul școlar (obiectele de studiu, curricula)

Bine
35%
Mediu
36%
Nesatisfăcător
14%
Nu știu
15%

Calitatea manualelor și a materialelor didactice oferite de școală

Bine
35%
Mediu
45%
Nesatisfăcător
12%
Nu știu
8%

Atenția pe care școala o acordă elevilor cu necesități speciale

Bine
20%
Mediu
42%
Nesatisfăcător
16%
Nu știu
22%

Atenția pe care școala o acordă elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
22%
Mediu
22%
Nesatisfăcător
12%
Nu știu
45%

Programul extra curricular al școlii

Bine
23%
Mediu
30%
Nesatisfăcător
20%
Nu știu
27%

Utilizarea tehnologiilor de către școală

Bine
28%
Mediu
31%
Nesatisfăcător
28%
Nu știu
12%

Valorificarea bugetului școlii în raport cu necesitățile reale ale instituției

Bine
14%
Mediu
18%
Nesatisfăcător
30%
Nu știu
39%

În general, calitatea serviciilor educaționale oferite de către școala mea este...

Bine
54%
Mediu
42%
Nesatisfăcător
4%
Nu știu
0%

Cum ați evalua...?

Performanța școlii în realizarea curriculei generale

Bine
100%
Mediu
0%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Calitatea manualelor oferite de școală

Bine
100%
Mediu
0%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor cu necesități speciale

Bine
50%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
50%
Mediu
0%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
50%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
50%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Atenția acordată de către școală elevilor ce aparțin minorităților etnice

Bine
50%
Mediu
50%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

Utilizarea bugetului școlii ca răspuns la necesitățile școlii

Bine
0%
Mediu
100%
Nesatisfăcător
0%
Nu știu
0%

În școala mea, aceste domenii necesită îmbunătățiri

Administrarea resurselor și a bugetului

Foarte necesar
50%
Necesar într-o anumită măsură
50%
Nu este necesar
0%

Programul școlar (obiecte de studii, curricula)

Foarte necesar
0%
Necesar într-o anumită măsură
100%
Nu este necesar
0%

Instruirea și motivarea profesorilor

Foarte necesar
100%
Necesar într-o anumită măsură
0%
Nu este necesar
0%

Sălile de informatică

Foarte necesar
100%
Necesar într-o anumită măsură
0%
Nu este necesar
0%

Sistemele de prezentare a comentariilor de către utilizatori

Foarte necesar
100%
Necesar într-o anumită măsură
0%
Nu este necesar
0%

Mecanismele de responsabilizare (audieri, carduri de raportare etc)

Foarte necesar
0%
Necesar într-o anumită măsură
100%
Nu este necesar
0%

Construcțiile sportive

Foarte necesar
50%
Necesar într-o anumită măsură
50%
Nu este necesar
0%

Alte spații ale școlii (ex. laboratoare)

Foarte necesar
50%
Necesar într-o anumită măsură
50%
Nu este necesar
0%

Altele (Vă rugăm, precizați)

Foarte necesar
50%
Necesar într-o anumită măsură
50%
Nu este necesar
0%

Altele comentarii

"Cantina liceului; Fasada liceului; Acoperişul; Izolarea cu gard metalic a spaţiului liceului;"

Cum ați defini informațiile despre buget pe care le oferiți elevilor, părinților și altor părți interesate?

Sunt accesibile?

Da

Sunt ușor de înțeles?

Da

Sunt frecvente?

Nu

Sunt verificabile?

Da

Răspund necesităților beneficiarilor?

Da

Ce mijloace folosiți pentru diseminarea și publicarea informațiilor?

Panoul informativ din incinta școlii

Da

Pagina web

Nu

E-mail

Nu

Ziarul local

Da

Postul local de radio sau TV

Nu

Adunări

Da

Ce fel de informații publicați pentru informarea elevilor, părinților, și altor părți interesate?

Date despre executarea acestuia, însoțite de o scurtă notă explicativă

Anual

Performanța elevilor și a profesorilor

Anual

Anunțuri despre consultaţii privind prioritățile școlii

Anual

Servicii speciale pentru elevii cu necesități speciale

Trimestrial

Elaborarea programului curricular și extra-curricular

Anual

Promovați și invitați actorii interesați în domeniul educației la adunările din școală?

Profesorii și personalul administrativ

Da

Elevii și părinţii

Da

Consiliul Local și Administraţia publică locală

Da

Reprezentanții sectorului privat și organizațiile societății civile

Nu

Promovați participarea comunității în procesul de elaborare a bugetului și gestionarea școlii?

Organizarea de audieri publice privind planificarea bugetului școlii

Nu

Adunări publice pentru discutarea planificării bugetului școlii

Da

Organizarea adunărilor cu părinții și profesorii pentru discutarea procesului de planificare a bugetului școlii

Nu

Comentarii