Ghidul Ambasadorului „Școala Mea”


„Școala Mea” este o inițiativă a Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, lansată în anul 2014. Misiunea acesteia este să creeze un mediu în care cetățenii, alături de administrația școlii, autoritățile locale, raionale și naționale să poată purta un dialog bazat pe dovezi și argumente în ceea ce privește reforma sectorului educațional, calitatea serviciilor și prioritățile de dezvoltare ale școlilor. Instrumente puse la dispoziția școlilor beneficiare sunt fișele de implicare, audierea publică a bugetului școlii și analiza independentă a bugetului școlii. Acestea au menirea să ofere o platformă pentru implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor și să evalueze satisfacția părților
implicate față de procesul educațional. Ghidul Ambasadorului este instrumentul care explică modul în care pot fi aplicate aceste instrumente în alte școli la nivel național.

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)